SAHA İstanbul

Kümelenmesi

0
Üniversite
1
Sanayi kuruluşu
Toplam üye

Hoş Geldiniz

Yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayininin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurtdışı pazar arayışına kollektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermek, üyeleri arasında iş birliğinidayanışmalarını, sistem ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamaktır.

BASIN VE FALİYETLER

SAHA Twitter

PAYDAŞLAR

"Bağımsızlığın teminatı olan savunma, havacılık ve uzay alanında milli seferberlik ruhu ile ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz "
L.Haluk Bayraktar
Yönetim Kurulu Başkanı

TEKNİK KOMİTELER

Kompozit Teknik Tekstil ve Kimya

Elektronik Yazılım ve Simülasyon

Test ve Sertifikasyon

Makina ve Metal

Özel Alaşımlar ve İleri Malzemeler

Sürekli Yönergeler

Mühendislik,Tasarım Modelleme ve Analiz

Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri