SAHA İSTANBUL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Özel Amaçlar

1. Teknoloji Girişimlerinin Startupların basta Savunma ve Havacılık Sanayilerine mal ve hizmet
satabilmesini saglamak.
2. Savunma, Havacılık ve Uzay Firmalarının startuplarla işbirliğine girmesine vesile olmak.
3. Savunma, Havacılık ve Uzay Firmalarının Startuplara imkan ve yeteneklerini yani laboratuvar, test,
analiz, insan kaynagğı gibi alt yapılarını açmalarını saglamak
4. Türk startuplarının du nya startup pazarında ilgi görmesini saglamak. Bunun için yabancı fonlarla
buluşturmak, uluslararası mentörlerle bir araya getirmek ve u ru nlerini satabilmelerinin yolunu açmaktır.