KALİTE POLİTİKASI

Kalite politikamız;

 

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren ya da gösterme niyetinde olan Türk veya Yabancı Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörü Sanayicilerine; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke havacılığının gelişmesine, yüksek teknoloji sivil ve askeri Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamül üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, savunma sanayinde ülke içinde yerli katkı payının arttırılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkanı oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada savunma, havacılık ve uzay sektöründe Türkiye'nin katılmış olduğu ortak üretim programlarında ülkemize yatırımların ve üretim teknolojilerinin kazandırılması için her türlü girişimlerde bulunmak, mevcut sektör temsilcilerinin yeni ürünler ve metotlar geliştirmesine destek olmak, Savunma, Havacılık ve Uzay konularında teknik eğitim veren kurumları desteklemek ve üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak için;

 

 • Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, paydaşlarımızın da aktif desteği ile bu hedeflerimize ulaşırız.
 • Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.
 • Üye firmalarımızın insan kaynağını yetiştirmek için ihtiyaç duyduğu eğitimleri veririz.
 • Üye firmalarımızın Ar-Ge yatırımlarının nihai ürüne dönüşmesi ve pazara girmesi için yatırım hızlandırma birimleri ve alt yapıları oluştururuz.
 • SAHA İstanbul üye firmaları tarafından geliştirilen Savunma Havacılık ve Uzay ürünlerinin yerli ve yabancı alıcılar ile buluşmasını sağlar, üye firmalarımızın birbirleri ile işbirlikleri geliştirmek maksadıyla sanal ve fiziki fuar organizasyonları düzenleriz.
 • Üye firmalarımızın yeteneklerini birleştirerek alt sistem ve sistem bazında mili ürünlerin geliştirilmesi sağlarız.
 • Türkiye’de üretilemeyen ve kritiklik arz eden teknolojilerin ya da ürünlerin geliştirilmesi için firmaların ve akademik birimlerin alt yapılarını değerlendiririz.
 • Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek için uygun platformlar oluştururuz.
 • Etkin paydaş yönetimi yaklaşımı ile danışmanlık ve tedarikçi iş birliklerimizle karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.
 • Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, olumlu deneyimlerini arttırmaya yönelik çözümler geliştiririz.
 • Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, kendimizin ve üye firmalarımızın kurumsallaşmasını destekleriz.
 • Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.

 

Bu çerçevede Dernek tüzüğümüzün 43. Maddesinde de belirtildiği üzere derneğimiz 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği kapsamında görev ve yetkiler ile sorumluluklarını yerine getirirken, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kalite politikası olarak belirlemiştir.