TEKNİK TEKSTİL ÇALIŞMALARI

Esas olarak teknik performansları ve fonksiyonel özellikleri nedeniyle üretilen tekstil malzemeleri olan teknik tekstil konusunda komitemiz tarafından bir sunum hazırlanarak, konu detaylandırılmış ve çalışma konuları ortaya konmuştur. Bunun üzerine üyemiz olan ilgili firmalar listesi hazırlanmıştır. Konu ile ilgili alt çalışma grubu oluşturularak, somut olarak çalışmaya başlanmaktadır. Hali hazırda SiC Katkılı Elyaf Üretimi, Bor Elyaf Üretimi, Aktif Karbon Üretimi ve Endüstrileşmesi ile Giyilebilir Teknolojiler üzerine alt çalışma gurupları kurulmuştur. Birkaç farklı ürün çıkması beklenmektedir.