MİHENK Komitesi

MİHENK - Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi

Türkiye Bölgesel Yönetim Yapısı (Turkish RMS)

MİHENK (Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi) SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Teknik Komitesi olarak görev yapmakta ve Türk Milli Havacılık, Uzay ve Savunma Endüstrisi ’ni temsil etmektedir.

MİHENK ve onun çalışmaları, European Sector Management Structure (SMS), European Aerospace Quality Group (EAQG) Certification Oversight Team (COT) ‘ı ve Türk Milli Havacılık ve Uzay Endüstrisi Birliği olarak görev yapmakta olan SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ‘ni desteklemektedir.

MİHENK katılımcıları aşağıdaki gibidir:

 • Sanayi – IAQG / EAQG ve NAIA Üyeleri
 • Milli Havacılık ve Uzay Endüstrisi Birliği (NAIA)
 • Akreditasyon Kurumu (AB)
 • Denetçi Yetkilendirme Kurumu (AAB) Temsilcileri
 • Akredite ve Tanınan Sertifikasyon Kuruluşları (CB’ler)
 • Onaylı Eğitim Sağlayıcıları (TP) Temsilcileri
 • Türk Askeri Otoriteleri
 • Türk Sivil Havacılık Otoritesi
 • Ticaret Birliği Üye Şirketlerinden Katılım Sağlayan Endüstri Üyeleri
 • Birlik Temsilcileri

MİHENK, International Aerospace Quality Group (IAQG) Certification Oversight Team (COT)yapısının gereklerini yerine getirmek için Milli düzeyde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

MİSYON

 • European Aerospace Quality Group (EAQG) Certification Oversight Team (COT)düzeyinde Türkiye Industry Controlled Other Party (ICOP) Programını Temsil Etmek
 • National Accreditation Body (NAB) ve Certification Body (CB) ‘ler de Gözetim Değerlendirmeleri Yapmak
 • European Aerospace Quality Group (EAQG) Certification Oversight Team (COT) ‘e Türkiye Industry Controlled Other Party (ICOP) Yapısının Durumu ve Faaliyetleri Hakkında Raporlama Yapmak
 • Avrupa Sektöründeki Diğer Ulusal Yapıların Periyodik Değerlendirilmelerine Katılmak

VİZYON

Türkiye ‘de Industry Controlled Other Party (ICOP) yapısının oluşturulması ve Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının (NAB) ve Akredite Sertifikasyon Kuruluşlarının (CB) 9104 serisi standartlarına uyumlarının sağlanması.

 

MİHENK Yönetim Kurulu Katılımcı Kurumlar ve Organizasyonlar

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI
SAHA İSTANBUL SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ
TÜRK AKREDITASYON KURUMU
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

 

Faydalı Web Siteleri

 

International Aerospace Quality Group (IAQG) Web Sitesi : https://iaqg.org/
 
European Aerospace Quality Group (EAQG), standartları ASD-STAN aracılığı ile yayınlamaktadır. (http://www.asd-stan.org/)
 

Americas Aerospace Quality Group (AAQG), standartları SAE International aracılığı ile yayınlamaktadır. (https://www.sae.org/aaqg/)

Asia Pacific Aerospace Quality Group (APAQG), standartları Society of Japanese Aerospace Companies (SJAC) aracılığı ile yayınlamaktadır. (http://www.sjac.or.jp/jaqg/)

 

Komite Mail Adresleri

MİHENK’in bir parçası olmak için aday firmaların havacılık, uzay ve savunma alanlarında önemli sistem / ekipmanlarda çalışması, Türkiye içinde faaliyet göstermesi ve 9100 serisi standartlarına uygun belgelenmiş olması beklenmektedir. Komiteye katılmak için lütfen aşağıda verilen e-postalar aracılığıyla MİHENK Başkan / Sekreterliği ile irtibata geçiniz.

chair.trcbmc@sahaistanbul.org.tr

secretary.trcbmc@sahaistanbul.org.tr

 

SAHA MİHENK LOGO dosyasını indirmek için tıklayın!


Firmalar