Sivil Havacılık

SAHA İstanbul olarak kuruluş amacımız yerli ve milli firmalarımızı savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörü için ihtiyaç duyulan sistemleri yerli olarak üretmeye yönlendirmektir. Bu amaçla kurulan komitelerimizde üyelerimizle birlikte 46 faaliyet alanındaki projelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, sistem ve alt sistem projelerinde toplu iş birliği ve süreç destek mekanizmalarını devreye alarak faaliyet göstermektir.


Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komitemizde; savunma sanayinde kullanılan stratejik malzemeleri, özellikle çelik ve alüminyum, titanyum malzemeleri, madenden son ürüne kadar üretmek için gerekli altyapı ve ihtiyaçları, araştırma ve evcilleştirme çalışmaları, gibi teknolojilerden eksik olduğumuz becerilerin kazandırılması. Şekillendirme, ısıl işlem, ilave imalat, nihai ürüne dönüştürülürken kazandırılması gereken hassas işlemler ve güçlü epoksiler için gerekli malzeme ve alt bileşenlerin geliştirilmesi firmalarımızla birlikte yapılmış olup, bu çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.


Makine ve Diğer İmalat Ekipmanları Komitemizde; SAHA İstanbul 5 Eksen duyarlı CNC Kontrol Ünitesi komite çalışmaları kapsamında MİLTEKSAN A.Ş. şirket 11 şirketin ortak girişimi şeklinde kurulmuş ve bir üretim yol haritası hazırlanmıştır. Bu firma ile 2022 yılında 3 eksen, 2023 yılında 4 eksen> 2024 yılında 5 eksen ve hassasiyetin %2 altında yeni nesil CNC kontrol ünitesi üretmiş olacaktır. Savunma sanayii ihtiyaçlarına uygun vidalı mil, somun, mil ve tahrik üretimi hedeflenmektedir. Ancak yüksek hassasiyetli redüktörün akıllı makinelerde kayar mil, servo gibi mil ve tahrikler gibi dışa bağımlı olduğumuz diğer bileşenlerde kullanılması ilk kez değil yerli üretim çalışmaları devam ediyor.


Yazılım Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Komitemizde; Yazılım komitesinin çalışmaları kapsamında sektörün siber güvenliğinde üretim tesislerinin ve akıllı üretim ekipmanlarının siber saldırılardan korunmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu konuda SSB, üniversiteler ve TÜBİTAK koordine edilmektedir. Alt çalışma grupları olarak hızla projelendirmeye devam eden komitemiz, yapay zeka yazılımları ve savunma ve havacılıkta kullanımı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yerli yazılımlar için bir yazılım pazarı oluşturularak buraya akademisyenler ve KOBİ'ler eklenecek, SAHA İstanbul üyesi üniversitelerden yazılımları hakkında bilgi alınacak, üye firmalarımızın ticari olmayan yazılımlarından kaynaklanan yazılım envanterinin ticarileştirilmesi ve uygulanması Mühendislik Yazılım Geliştirici Eğitim Programı (MÜYGEP) bunlardan sadece birkaçıdır.


SAHA İstanbul tarafından 2021 yılının ilk çeyreğinde başlatılan proje çerçevesinde, ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kurumsal kaynak planlama programlarının millileştirilmesi hedefleniyor. İlk olarak çevrimiçi toplantılar yapıldı ve konunun aciliyeti ve açık kaynaklı bir ekosistem oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK TÜSSİDE ve SAHA İstanbul öncülüğünde, sektörümüzün önde gelen firmalarının katkılarıyla proje taslağı yol haritası belirlenmeye başlandı. Yol haritası belirlenecek, iş planı devreye alınacak ve projenin halk desteğiyle devam etmesi hedefleniyor.


Elektrik-Elektronik Komitemizde savunma sanayii ve uygun ihtisas branşlarının konnektör ihtiyaçları için çalışmalara başlanmıştır. Aviyonik çalışmaları kapsamında veri kayıt sistemleri, kara kutular, 3D ses sistemleri ve pitot tüpleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.


Test ve Belgelendirme Komitesi ile ilgili özgün bir proje olarak; insansız sistemler için test, geliştirme ve eğitim merkezinin kurulması çalışmaları devam etmektedir. Ancak Denizcilik alanında faaliyet gösteren firmaların envanterinin çıkarılması ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan test, sertifikasyon ve eğitim alanlarının belirlenerek faaliyetlerde bulunulması hedeflenmektedir.
Ayrıca SAHA, İstanbul'da kurduğu MİHENK yapısı ile Türkiye'yi dünya havacılık kalite mutfağına sokmuştur. MÜHENDİSLİK yapısı ile Türkiye, IAQG'ye (Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu) entegre 13. şirkettir. Bir ülke haline geldi. SAHA İstanbul, IAQG tarafından OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) veri tabanında 11. sırada yer almaktadır. Ulusal Havacılık Endüstrisi Birliği (NAIA) bir ülke olarak tanımlanmaktadır.