Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Komitesi

SAHA İstanbul Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Komitesinin Amacı; Savunma, Havacılık ve Uzay sektörü ile üye firmalarının eğitim ve kurumsal yapılanma ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, organize edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanarak sektör ile üyelerin eğitim ve kurumsal yapılanma yetkinliklerinin geliştirilmesidir.

Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Komitesinin öncelikli görevleri aşağıda olduğu gibidir.

 • Savunma, Havacılık ve Uzay sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim ve kurumsal yapılanmaya yönelik yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütmek, 
 • Savunma, Havacılık ve Uzay sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütmek, 
 • Teknik Okul mezunların teknik eğitimde tecrübe ve staj eksikliklerini giderecek özel sektör iş birliği modelleri geliştirmek,
 • Kurumsal yapılanmaya yönelik özel sektör, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yeni iş modelleri geliştirmek,
 • Eğitim ve kurumsal yapılanma ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında diğer Teknik Komitelerin taleplerini öncelikle dikkate almak,
 • Sektörün ihtiyaçlarına uygun mezunların gelmesi için eğitim planlama faaliyetlerinin akademi-kamu-sanayi üçgeninde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,
 • Yeteneğe uyumlu eğitim ve yetenek yönetimi eğitimleri için çalışmalar yapmak, 
 • Sektördeki firmaların ihtiyaç duydukları eğitimleri öncelikle SAHA Akademi bünyesinde vermek amacıyla gerekli çalışmaları diğer STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yapmak,
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için belirlenen okullarda Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde faaliyet göstermek,
 • Savunma, Havacılık ve Uzay sektörüne yönelik değişen teknoloji doğrultusunda gelecekteki gereksinimlerin, eğitim ve kurumsal yapılanma standartlarının belirlenmesine katkı sağlamak,
 • Belgeli personel çalıştıran ve belge almak isteyen firmalar için teşvik sistemleri üzerinde çalışma yürütmek,
 • Kurumsal yapılanma çerçevesinde belge almak isteyen firmalar için teşvik sistemleri üzerinde çalışma yürütmektir.