EĞİTİM KOMİTESİ

SAHA İstanbul Eğitim Komitesinin amacı; Savunma, Havacılık ve Uzay sektörünün ve üye firmaların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, organize edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanarak üyelerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesidir.

Eğitim Komitesinin öncelikli görevleri aşağıda olduğu gibidir.

  • Savunma, Havacılık ve Uzay sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesi için gerekli çalışmalar yürütmek, 
  • Teknik Okul mezunların teknik eğitimde tecrübe ve staj eksikliklerini giderecek özel sektör iş birliği modelleri geliştirmek,
  • Sektörün ihtiyaçlarına uygun mezunların gelmesi için eğitim planlama faaliyetlerinin akademi-kamu-sanayi üçgeninde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,
  • Yeteneğe uyumlu eğitim ve yetenek yönetimi eğitimleri için çalışmalar yapmak, 
  • Sektördeki firmaların ihtiyaç duydukları eğitimleri öncelikle SAHA Akademi bünyesinde vermek amacıyla gerekli çalışmaları diğer STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yapmak,
  • Eğitim ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında diğer Teknik Komitelerin taleplerini öncelikle dikkate almak,
  • Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için belirlenen okullarda Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde faaliyet göstermek,
  • Savunma, Havacılık ve Uzay sektörüne yönelik değişen teknoloji doğrultusunda gelecekteki gereksinimlerin ve eğitim standartlarının belirlenmesine katkı sağlamak,
  • Belgeli personel çalıştıran ve belge almak isteyen firmalar için teşvik sistemleri üzerinde çalışma yürütmektir.