Lojistik & Tedarik Zinciri Komitesi

SAHA İstanbul Lojistik & Tedarik Zinciri Komitesinin amacı; küme firmalarının kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak Tedarik Zinciri Yönetim standartlarını oluşturmak ve bu sistemin üye firmalarda uygulanması için çalışmalar yapmaktadır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Komitesi Komitesinin Öncelikli Görevleri aşağıda olduğu gibidir;

Tedarik Zinciri Yönetimi Standartını Oluşturmak :

 • SAHA İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde yaygınlaştırılmak amacı ile Tedarik Zinciri Yönetim Standartını geliştirmek,
 • Tedarik Zinciri Yönetim Standartı denetimlerine konu denetim soru seti ve denetim puanlandırma metodolojisini belirlemek,
 • İlgi Standartın seçilecek aday firmalarda uygulanması ve uygulama sonuçları üzerinden Tedarik Zinciri Yönetim Standartının ülke geneline uygulanabilir hale getirilmesi,
 • Yerli ve Milli Akreditasyon kuruluşları ile iş birliği yaparak tedarik zinciri denetçisi yetiştirme programını geliştirmek ve uygulamaya almak,
 • Yerli ve Milli Akreditasyon kuruluşları ile iş birliği yaparak saha İstanbul üyeleri başta olmak üzere ülke genelinde Tedarik Zinciri Yönetim Standartı denetimlerini planlamak ve uygulamak,
 • SSB EYDEP denetimine benzer şekilde SSB koordinasyonunda Vakıf Şirketleri ve alt yüklenicilerinde Tedarik Zinciri Yönetim Standartı denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmek,
 • SSB koordinasyonunda Vakıf şirketlerinin Tedarik Zincirleri Olgunluk seviyesini belirlemek ve yol haritasını çıkartmaktır.

     Tedarik Zinciri Performans Yönetimi :

 • SAHA İstanbul üyelerinin Tedarik Zinciri Yönetiminde mevcut olgunluk durumunu ölçen web tabanlı değerlendirme soru setinin hazırlanması ve üyelerin kullanımına sunmak,
 • SAHA İstanbul üyelerinin Tedarik Zinciri Yönetimi olgunluk durumunu ölçen web tabanlı değerlendirme sürecinin çıktılarını analiz etmek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan firmalar ile koordineli olarak üyelerin tedarik zincirine yönelik öncelikli gelişim alanlarını belirlemek,
 • Tedarik Zinciri Yönetimine Yönelik APQC başta olmak üzere global kaynaklardan seçilmesi planlanan performans metriklerinin (KPI) belirlemek,
 • SAHA İstanbul üyelerinin Tedarik Zinciri Yönetimi performans metriklerinin ölçümlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlanması ve global metrikler ile karşılaştırılmasına iman veren web tabanlı bir yazılımı üyelerin kullanımına sunmak,

     Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri ve Zirvesi :

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlığı konusunda verilecek eğitimler için Üniversiteler ile eğitim içeriğinin belirlenmesi konusunda Amerikan CSCP (Sertifikalı Tedarik Zinciri Profesyoneli) sertifikasyonları başta olmak üzere global düzeyde kabul görmüş eğitim ve sertifikasyon programlarını incelemek,
 • SAHA İstanbul üyeleri başta olmak üzere Tedarik Zinciri Yönetimine yönelik olarak üniversiteler ile eğitim programlarının hazırlamak ve eğitimleri düzenli organize edilmesini sağlamak,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda Üniversiteler, TEDAR ve LODER dernekleri ile iş birliği yapmak sureti ile ortaklaşa eğitim ve seminer faaliyetleri gerçekleştirmek sanayi de tedarik zinciri yönetimi farkındalığı yaratmak,
 • SAHA İstanbul üyelerinin katılımı ile her sene Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi düzenlemek sureti ile ülke genelinde tedarik zinciri yönetimini önemini ortaya koymak, global ve yerel seviyede en iyi uygulamaları ve akademik alanda gelişmeleri paylaşmaktır.

Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi :

 • Türk Teknoloji Vakfı başta olmak üzere alternatif hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yaparak Saha İstanbul üyelerine yönelik dijital olgunluk denetimleri planlamak, denetim sonuçlarına göre dijitalleşme yol haritasını çıkartılmasını sağlamak,
 • TÜBİTAK Safir Bulut Bilişim sistemleri üzerinden SAHA İstanbul üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik ERP, depo yönetim, nakliye yönetim, üretim hattı çizelgeleme, ana veri yönetimi, konfigürasyon yönetimi, satış sonrası hizmetler, akıllı üretim sistemlerine yönelik aylık kiralama usulü (SaaS modeli) hizmet sağlayarak ihtiyaç duyulan yazılımları ekonomik bir şekilde hazır etmek,
 • SAHA İstanbul üyelerinin kullanımına yönelik web tabanlı bir SAHA- TZY portalı geliştirmek, bu portal üzerinden kapasite bilgilerini ihracat amaçlı olarak yurt dışı, yurt içi müşteriler ve SSB savunma sanayi firmaları ile paylaşmak ve atıl kapasitenin yönetimini sağlamak, üyeler arasında atıl durumda olan hammadde ve malzeme stoklarının değişimini sağlamak, portal üzerine üyelerin ortaklaşa düzenleyebileceği yurt içi ve yurt dışı nakliye, cari mal ve hizmet alımı başta olmak üzere ihtiyaç duydukları her türlü satın alma ihalesini genele kapalı şekilde veya ölçek ekonomisine ulaşır şekilde genele açık ve üyeler ile ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak,
 • SAHA İstanbul üyelerinin kullanımına yönelik olarak ‘’Türk Ticaret Zinciri’’ adı altında yerli ve milli imkanlar ile geliştirilmiş ilk ‘’Blokzincir’’ uygulamasını hayata geçirmek ve SAHA İstanbul tedarik zinciri ekosistemini dijital ortamda Blokzincir uygulamasına taşımaktır.