Paydaşlar

...
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sektörel gelişim, mevzuat, piyasa denetimleri, verilerin paylaşılması, teknoyatırım gibi bakanlık ve SAHA İstanbul'un müştereken ilgi alanına konlarda eşgüdümlü olarak çalışılmaktadır.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
SAHA İstanbul’un kurulmasında ana motivatör olarak yer almış bir kurumdur. Savunma Sanayiinin gelişmesinde ve derinlik kazanmasında Türkiye’nin sanayi üretiminin %54’ünü üreten ve dünyaya satan Marmara Bölgesinin bu yeteneğinin daha etkin bir şekilde devreye sokulması için SAHA İstanbul’u ihtiyaç olarak tanımlamış ve İstanbul Ticaret Odası ile beraber kurulmasına önayak olmuştur.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
İSTANBUL SANAYİ ODASI
İstanbul Sanayisini temsil eden en önemli kurum olan İSO’nun üyelerinin yüksek teknolojik değerde ürün geliştirmelerinin aracı olarak savunma sanayi, sivil havacılık ve sektörlerinde üyelerinin yeteneklerini geliştirmek adına sektörü domine edecek bir STK olarak SAHA İstanbul’un kurulmasını teşvik eden bir kurumdur. Gelinen noktada, İSO yönetimi tarafında savunma havacılık ve uzay sektörlerindeki gayretlerin SAHA İstanbul marifeti iile yürütülmesi kararı almışlardır. Bu konularda birlikte çalışılmaktadır.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
TEKNOPARK İSTANBUL
Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın büyük ortağı, İstanbul Ticaret Odasının küçük ortağı olduğu Teknopark İstanbul SAHA İstanbul’un da merkezidir. Kurucumuz olan bu iki kurumun müşterek iştiraki olan Teknopark İstanbul’un Yönetim Kurulunun sağladığı imkanlarla zaten Teknopark İstanbul’un da teması olan savunma havacılık ve uzay sektörlerinde bu güzide merkezde kümelenme gayretlerini sürdürmekte ve geliştirdiği ilişkilerden Teknopark İstanbul firmaları da istifade etmektedirler.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ
Türkiye Sanayisinin gelişmesi ve ihracat potansiyelinin arttırılması için mutlaka yüksek teknolojik değeri olan ürün geliştirilmesi ve ihraç edilmesi tespitini yapmış olan TİM, firmalarımızın bu yeteneği kazanmasında doğası gereği lokomotif sektör olan savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin gelişmesine katkı sağlama gayreti içindedir. Bu konuda SAHA İstanbul’un arayüz olma fonksiyonundan istifade etmektedir.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
İSTANBUL TİCARET ODASI
2011 yılı sonunda İTO Sanayi İhtisas Komitesi ve THY Teknik A.Ş. “Yerli Sivil Uçak Üretimi” konusunda 1,5 yıl kadar süren ve sektörün önde gelen kişi ve kurumlarının da dahil olduğu çalışma başlatılmıştır. Nihayet, 2013 yılda “Türkiye’de Sivil Yerli Uçak Üretiminin Stratejik Analizi ve Yol Haritası” raporu tamamlanarak İTO Oda Yönetim Kuruluna teslim edilmiştir. THY Teknik’in 300’ün üzerinde hava yolu şirketine bakım hizmeti veriyor olması yedek parça ihtiyaçları için ithalata ciddi kaynaklar harcanıyor olması da motive edici olmuştur. Savunma Sanayi Müsteşarımız Prof. Dr. Sayın İsmail DEMİR’in faaliyet alanına “Savunma”nın da eklenmesini telkin etmesi üzerine; SAHA İstanbul kurulmuş ve yine Müsteşarlığımız ve İTO’nun müşterek iştiraki olan Teknopark İstanbul’da konuşlandırılmıştır.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
DENİZ TİCARET ODASI
Türkiye’nin sahip olduğu 72 tersanenin 52’sinin Tuzladan Yalova’ya kadar olan bölgede olduğu ve SSM’e ait bütün projelerin bu bölgede yer aldığı dikkate alındığında SAHA İstanbul’un en fazla yoğunlaşması gerektiği sektörlerden birisinin gemi imalat ve bakım sektörü olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu sağlamak üzere bu sektörün başat temsilcisi olan İstanbul Deniz Ticaret Odası ile yakın ilişki içinde olunmaktadır. SAHA İstanbul olarak bu sektörün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve ekipmanların yerli yeteneklerle üretilmesi çalışmaları İstanbul DTO ile koordineli olarak devam etmektedir.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
TSE, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TSE, SAHA İstanbul üyesi olan bir kurumumuzdur. SAHA firmalarımızın test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında ve küme firmalarının bilgilendirilmesinde aktif olarak fonksiyon görmektedir. Ayrıca müşterek projelerde yer almak suretiyle sektörün gelişmesinde aktif katkı sunmaktadır.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
İstanbul Kalkınma Ajansı – İSTKA, İstanbul sanayiinin daha yüksek kapasiteli ve teknoloji yoğun üretim gerçekleştirmesi için altyapısını geliştirme amacında olan bir kurumumuzdur. Bu SAHA’nın temel amaçları ile örtüşen bir hedeftir. SAHA’nın sektörel ihtiyaçlarının temel özelliği de bu yetenek üzerine oturmaktadır. Bu nedenle Başta SSM ile birlikte yürütmeyi planladığımız EYDEP projesi olmak üzere İSTKA destekli proje iş birlikleri sürmektedir.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi görev ve sorumlulukları itibariyle sektörel otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile örtüşen alanlarımızda yakın ilişkimiz devam etmektedir. Havacılık için üretim yapan KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu test ve sertifikasyonların tespiti ve karşılanmasına dönük çalışmaları birlikte yürütmeye devam ediyoruz.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
TÜBİTAK
TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK TÜSSİDE görev fonksiyonları itibariyle yakın çalışmak durumunda olduğumuz kamu kurumlarımızdır. Bu nedenle SAHA İstanbul faaliyet ve etkinliklerine fiili destek sunmaktadırlar.

Web Sitesini Ziyaret Edin

...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, sektörel faaliyetleri SAHA İstanbul istişare halinde yürütmektedir.

Web Sitesini Ziyaret Edin