EPOKSİ REÇİNE ÜRETİMİ

Komitemizin kompozit malzemeler ile ilgili yapılan çalışmalarda, epoksi reçine ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Bunun üzerine, epoksi reçine üretimi için ihtiyaç duyulan bileşenlerin(epiklorahidril, bisfenol A-F, baz aminler, baz epoksi ..) üretimi ve temini konusunda da alt çalışma grupları kurularak görevlendirmeler yapılmıştır. Eş zamanlı olarak epoksi reçine prototip üretimi için görevlendirilen firmamız çalışmalarını ilerletmiş ve reaktör kurulumunu tamamlamak üzeredir. Önümüzdeki günlerde ilk numune üretimi gerçekleştirilecektir.