ROKETSAN A.Ş.

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile “ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması” amacı ile 1988 yılında kurulmuş ve ilk üretim projesi; uluslararası bir program olan ‘Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi’ çerçevesinde, Stinger füzelerinin sevk sisteminin üretilmesi olmuştur.


Stinger Projesi kapsamında füzelerin kritik alt sistemlerinden olan kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorlarının yurt içinde üretimi Türkiye tarafından üstlenilmiştir. O dönemde Türkiye’de kompozit katı yakıt teknolojisi olmadığı için Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorlarını üretmek üzere yeni bir şirket kurulmasını değerlendirmiştir. Bu değerlendirme ve taleplerin neticesi olarak Roketsan, 14 Haziran 1988 tarihinde, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kurulmuştur.

Roketsan, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik doğru stratejiler sayesinde Stinger konsorsiyumu gereklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmekle kalmamış, ülkemize kazandırdığı yetişmiş beyin gücü sayesinde transfer edilen teknolojileri özümseyerek yeni ürünlere dönüştürmeyi başarmış ve bu ara hedefi süratle aşarak roket/füze alanında konusunda uzman millî bir sanayi oluşturmuştur. 1988 yılı yazında kuruluş kararını takiben sonbaharda İskitler’de kiralık bir  binada, sınırlı savunma sanayii deneyimine sahip ancak kendilerine verilen millî görevin heyecanıyla dolu 25 kişilik çekirdek kadro ile çalışılmaya başlanmıştır.

Avrupa Stinger konsorsiyumunun gereklerine yönelik planlama ve hazırlık çalışmalarına paralel olarak o tarihte bir bozkır olan Elmadağ’da mülkiyeti MKEK’dan SSB’ye geçirilerek, SSB tarafından Roketsan’a kiralanmış olan yaklaşık 1.000 dönümlük arazi üzerinde tesis inşa çalışmaları yürütülmüştür. 1989 yılı başında arazide tesviye ve hazırlık çalışmaları başlamış, üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bina ve altyapı inşaatı 1991 yılında tamamlanmıştır. Aynı yıllarda tesisleşme çalışması tamamlandıktan sonra pilot kafile olarak 38 adet motor hatasız olarak üretilerek zamanından önce konsorsiyuma teslim edilmiştir. Sözleşme gereği Stinger füzelerinin fırlatma ve uçuş motorlarının üretimine başlanmıştır. Proje kapsamında konsorsiyuma üye tüm ülkelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde sevk sistemi üretimi ve ihracatını gerçekleştiren Roketsan, programa katılan 15 üye ülke sanayi kuruluşu arasında ikinci en büyük iş payına sahip olmuştur.

Elde edilen ekonomik faydadan çok daha önemlisi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, başta kompozit yakıtlı motor teknolojisi olmak üzere pek çok ileri teknoloji ve deneyimin elde edilmesidir. Bu kazanımlar sonraki projelerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan altyapıyı oluşturmuştur. Henüz kuruluş aşamasında tesis edilen Mühendislik Geliştirme biriminde görev alan çok sayıda mühendis, Stinger Projesi deneyimi ile daha sonra iştirak edilen millî projeler ve NATO projelerinden elde ettikleri teknolojileri özümseyerek bu altyapıyı özgün ürünlerin tasarımında kullanma becerisini kazanmıştır. Stinger Projesi’nde başlangıçta henüz tesisi olmadığı ve deneyimsiz oluşu nedeniyle konsorsiyumun diğer üye ülkeleri tarafından şüpheyle ve güvensizlikle karşılanan Roketsan, MSB’nin destek ve himayesinde üretim hattı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan ilk firma olmuş, programın önünde ve sıfır hata ile sevkiyat yapmış ve bu sayede bütün program ortaklarının takdirini kazanarak müteakip potansiyel projeler için gerekli güven ve saygınlığa mazhar olmuştur. Roket ve füze tasarımı için gerekli uzman personeli yetiştirmek ve tasarım araçlarını geliştirmek amacıyla 1992’de başlatılan füze tasarım altyapısı geliştirme projesinin 1995’te tamamlanmasıyla Roketsan için “tasarım odaklılık” dönemi başlamıştır. Sistem sorumlusu olma hedefiyle oluşturulan bu altyapı sayesinde, Stinger projesinin 1999 yılında tamamlanmasından önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere dünyadaki emsallerine göre çok daha gelişmiş özgün tasarım kompozit yakıtlı 11 km menzile sahip TR-107 Roketi ile 40 km menzilli TR-122 Roketi ve T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu silah sistemi ve roketlerin 1996 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması, Roketsan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur.

Kara Kuvvetlerimizin derinlikte ateş gücünü artıracak uzun menzilli roket ve füzelerin üretilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığınca 90’lı yılların sonlarına doğru başlatılan projelerin gerçekleştirilmesi için üretim altyapısı kuvvetlendirilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Yeni teknolojilerin de elde edildiği bu gayretler neticesinde Kasırga Roket ve Silah Sistemi ile Yıldırım Füze ve Silah Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılmıştır.

Yine Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda 2004 Yılında Millî Savunma Bakanlığı’nca başlatılan ve desteklenen 2.75” Lazer Güdümlü Füze CİRİT projesinde dünyadaki emsallerinin çoğundan farklı olarak baştan sona özgün tasarım çalışmaları ile Lazer Güdüm, Ara Safha Güdüm, Duyarsız Roket Motoru ve Duyarsız Harp Başlığı gibi ileri teknolojiler kazanılmıştır.

2004 yılı başında, geçmişte kazanılmış yetenekler sayesinde özgün tasarımla üretilen roket ve silah sistemlerinin ihracına yönelik sözleşmeler imzalanmıştır. Böylece yurt dışına sistem seviyesinde ürün ve hizmet satışı dönemi başlatılmıştır.

2005 yılı ve sonrasında SSB tarafından başlatılan ve halen desteklenen özgün füze sistemleri Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi UMTAS, Orta Menzilli Tanksavar Füzesi OMTAS ve Çekili Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi geliştirilmesi çalışmaları kapsamında imzalanan projeler sayesinde Roketsan ana yükleniciliğinde oluşan geniş bir sanayi yapılanması ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu projeler ile Füze Üstü RF Veri Bağı, Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlık, Duyarsız Tandem Harp Başlığı ve Platform Entegrasyonu teknolojileri kazanılmıştır. Çok Kademeli Sevk Sistemi ve CİRİT Füzesi çalışmaları sırasında elde edilen Duyarsız Roket Motoru ile Ara Safha Güdüm teknolojileri daha da ileri seviyelere taşınmıştır.

Kasım 2009’da SSB ve Roketsan arasında imzalanan sözleşme gereği başlatılan ve ALTAY Millî Tankının Zırhı ile diğer çeşitli zırh sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve testi için gerekli altyapının bulunduğu Balistik Koruma Merkezi (BKM) kurulması çalışmaları Roketsan tarafından tamamlanmış ve tesis 28 Ekim 2010’da hizmete alınmıştır.

Ürün ve ürün hattı kalifikasyonunun tamamlanmasının ardından 2011 yılında imzalanan üretim sözleşmesi kapsamında üretilen ve ilk özgün tasarım füze sistemi olan CİRİT füzesi Mayıs 2012’de TSK envanterine verilmiştir. Roketsan tarihi açısından önemli diğer bir gelişme de Tapasan’ın bünyemize dâhil edilmesidir. Tapa, gerek roket ve füzeler gerekse de diğer mühimmat açısından en önemli alt sistemlerden biridir. TSK’nın tapa ihtiyacını karşılamak için bir TSKGV iştiraki yapısında kurulmuş olan Tapasan A.Ş., Haziran 2012 itibariyle Roketsan ile birleşmiştir. 2012 Şubat ayında Sn. Hüseyin Baysak’tan Genel Müdürlük görevini Sn. Selçuk Yaşar teslim almıştır.

1988 yılında çekirdek bir kadroyla faaliyetine başlayan Roketsan, bugün %52’si mühendis olmak üzere 2.700’den fazla personeli ve sahip olduğu teknolojik bilgi birikim ile savunma sanayiinde bir dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde Roketsan, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve  üretim programları ile fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dâhil olmak üzere roket/füze sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda millî olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama yeteneğini kazanmıştır.

Dünyadaki diğer savunma sanayii kuruluşlarında olduğu gibi şüphesiz Roketsan da varlığını idame ettirebilmek için, ürün yelpazesini Kara, Hava ve Deniz Silah Sistemlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflemiş ve bu amaçla çeşitli yurt içi ve yurt dışı projelerde görev almış veya bu tür projelere aday olmuştur.

1988 yılında Ankara/Elmadağ’da boş bir arazide ilk kuruluş çalışmaları başlatılan Roketsan, faaliyeti ülke sınırlarını aşan, kendi teknoloji alanındaki NATO programlarına katılan, ürünlerini Türk Silahlı Kuvvetleri yanında dost ülkelerin de hizmetine sunabilen bir kuruluş haline gelmiştir.

Bu büyük gelişimi, her şeyden önce Roketsan personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman personelinin projelerde yakın iş birliği içinde çalışmasına borçlu olduğumuza inanıyoruz. Gelecekte de bu anlayışa bağlı kalmayı, yurdumuzdaki ve tüm dost ülkelerdeki kullanıcılarla yakın iş birliği içinde çalışarak en uygun çözümlere ulaşmayı hedefliyoruz.

Kızılötesi (IR) Algılayıcılar - Aktif, Lazer Kaynakları (IR Sensors - Active, Laser Sources)

Kızılötesi (IR) Algılayıcılar - Pasif, Lazer Kaynakları (IR Sensors - Passive, Laser Sources)

RF Algılayıcılar/Aktif (RF Sensors/Active)

RF Algılayıcılar/Pasif (RF Sensors/ Passive)

Bilgisayar Yazılım Sistemleri Analiz ve Tasarım (Computer Software Systems Analysis and Design)

Özel Bilgisayar Programlama Hizmetleri (Custom Computer Programming Services)

Rafta Hazır (RAHAT/COTS) Yazılım Değerlendirmesi (COTS Software Assessment)

Anten Teknolojileri (Antenna Technologies)

Ataletsel/ Yerçekimsel Cihazlar (Inertial/Gravitational Devices)

Bağlantı, Kablo ve Kablaj Teknolojileri (Connectors, Cable and Cabling Technologies)

Elektrik Bataryaları ve Kapasitörleri (Electrical Batteries and Capacitors)

Elektrik Motorları (Electric Motors)

Elektronik Bileşen Teknolojileri (Electronic Component Technologies)

Elektronik Destek Tedbirleri - Elektro-Optik (ESM - Electro-Optic)

Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri - Lazerler (Directed Energy Technologies (DET) - Lasers)

Karbon Bazlı Malzemeler (Carbon-based Materials)

Süperiletken Malzemeler (Superconducting Materials)

Patlayıcılar (Explosives)

Piroteknik Sistemler (Pyrotechnic Systems)

İnsansız Kara, Deniz ve Hava Araçları (Unmanned Land / Sea / Air Vehicles)

Uzay Aracı Fırlatma Sistemleri (Space Launchers)

Fotonik/Optik Malzemeler (Photonic/Optical Material)

Kızılötesi/Görülebilir/Morötesi Dedektör Malzemeleri ve Cihazları (IR/Visible/UV Detector Materials & Devices)

Lazerler ve Lazer Bileşenleri (Lasers and Laser Components)

Optik Bileşenler ve Cihazlar (Optical Components & Devices)

Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS (Geographic Information System)

Haberleşme Sistemleri – Kızılötesi/Görünür/Morötesi (Communications Systems - IR/Visible/UV)

Optimizasyon, Planlama ve Karar Destek Sistemleri (Optimisation, Planning & Decision Support Systems)

Havacılık Dökümleri, Alüminyum (Aerospace Castings, Aluminum)

Havacılık Ekipman Ve Malzemeleri (Aeronautical Equipment and Supplies)

Havacılık Uzay Dökümleri, Demir Dışı: Alüminyum Hariç (Aerospace Castings, Nonferrous: Except Aluminum)

Hibrit Güç Sistemleri (Hybrid Power Systems)

Pervane ve Rotorlar (Air Propellors and Rotors)

Roket ve Ramjet Motorları (Rocket Engines and Ramjets)

Suda Kullanılan İtki Sistemleri (Final Drive - Water Propulsors)

Tekerlek ve Paletler (Final Drive - Wheels and Tracks)

Transmisyon ve Güç Aktarım Sistemleri (Transmissions and Powertrains)

Dokuma / Örgü Elyaf (Woven / Knitted Fiber)

Epoksi Reçine (Epoxy Resin)

Fenolik Reçine (Phenolic Resin)

Kırpılmış Elyaf (Cropped Fiber)

Ortoftalik Reçine (Orthophthalic Resin)

Alüminyum ve Alaşımları (Aluminum and Its Alloys)

Bakır ve Alaşımları (Copper and Its Alloys)

Düşük Alaşımlı Çelik (Low Alloy Steel)

Gümüş (Silver)

Magnezyum ve Alaşımları (Magnesium and Its Alloys)

Nikel (Nickel)

Paslanmaz Çelik (Stainless Steel)

Talaşlı İmalat (Machining)

Titanyum ve Alaşımları (Titanium and Its Alloys)

Motorlu Araç Motorları Ve Parçaları (Motor Vehicle Engines And Parts)

Motorlu Araç Şanzımanları, Tahrik Parçaları (Motor Vehicle Transmissions, Drive Assemblies)

Balistik Tasarım (Ballistic Designs)

Elektrik/Elektronik Tasarım (Electrical/Electronic Designs)

Hidrodinamik Tasarım (Hydrodynamic Designs)

Siber Güvenlik Danışmanlık ve Eğitim (Cybersecurity Consultation and Training)

Antenler, Radar veya Haberleşme (Antennas, Radar or Communications)

Roketler, Uzay Ve Askeri, Tam (Rockets, Space and Millitary, Complete)

Yapısal Malzemeler - Eklemeli İmalat (Structural Materials - Additive Manufacturing)

Mini Akıllı Muhimmat

Omuzdan Atılan Hava Füzesi

Uzun ve Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi

Omuzdan Atılan Tanksavar Füzesi

Hava Savunma Füze Sistemi

Ağ Yetenekli Silah

Lazer Güdümlü Füze

Kısa Menzilli Balistik Füze

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.