SAHA İstanbul - İTÜ MasterBee Staj Programı

 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ‘nin “MasterBee” programı çerçevesinde, Yüksek Mühendis öğrencilerin sektörün seçkin firmalarında stajlarını yaparak bir yandan çalıştıkları alanla ilgili deneyimlerini artırmaları, diğer yandan da sektöre, teorik bilgisi yüksek, başarılı ve gelecek vizyonu olan yetişmiş insan gücü sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Programa katılan öğrencilerin nitelikli insan gücü olarak staj yaptıkları firmalara büyük katkılar sağlayacakları, Ar-Ge çalışmalarında ve yürütülen projelerde istifade edilebileceği değerlendirilmektedir. Stajyer öğrencilerin istihdam edildikleri sürece sigorta masrafları İTÜ tarafından karşılanacak, bunun dışındaki ihtiyaçlar ilgili firmaların sorumluluğunda olacaktır.

İTÜ - SAHA İstanbul iş birliği çerçevesinde Haziran - Ağustos 2022 döneminde stajyer istihdam etmek isteyen firmalarımızın aşağıdaki anketi doldurmaları rica olunur.

 

 BAŞVURU