Mısır' Da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu

 

T.C. Ticaret Bakanlığından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Mısır Hükümeti'nin yönlendirmeleri sonucunda, Mısır Merkez Bankasının 13 Şubat 2022'de yayımladığı ancak sayısı belirtilmeyen Karar kapsamında Mart ayının başlangıcından itibaren ithalatta vesaik mukabilinin ödeme yöntemi olarak kullanılamayacağı, akreditifin kabul edileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, başta Mısır Ticaret Odaları Birliği (FEDCOC) ve bazı meslek örgütlerinin itirazlarını bildirdiği, FEDCOC'un konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerini bir mektup halinde yayınladığı, Kararın iş çevrelerine danışılmadan alındığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, Mısır Merkez Bankası tarafından Emirates NDB Bankasına gönderildiği iddia edilen ekteki mektupta sistemin Mart ayında başlayacağı bildirilmektedir. Ayrıca, Mısır'ın en büyük holdinglerinden Triangle Group ile Müşavirliğimizde yapılan bir toplantıda bu konunun ele alındığı ve Triangle Group tarafından doğrulandığı, sistemin halihazırda nasıl işleyeceğine ilişkin detayların belirsiz olduğu, iş çevrelerince ertelenme olacağı görüşleri ön plana çıksa da hükümet tarafından şu ana kadar bir açıklama yapılmadığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan yabancı yatırımların şube ve bağlı ortaklıklarının bu Karardan hariç tutulacağı belirtilse de bu uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği açıklık kazanmamıştır. Konuya ilişkin çıkan bir haber ise (https://enterprise.press/stories/2022/02/15/importers-get-your-letters-of-credit-asap-64997/) bağlantısında mevcut olduğu belirtilmektedir.