Yenasoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yenasoft Yazılım 1995 yılında EspritCAM distribütörlüğünü alarak sanayi sektöründeki üretim odaklı firmalara hizmet vermeye başladı. 2007 yılındaSOLIDWORKS distribütörlüğünü alarak üretim firmalarının Ar-Ge departmanları ve tasarım ofislerine hizmet vermeye başladı. Aynı sene içerisinde Japon Mori Seiki firmasına danışmanlık yaparak dünyanın birçok yerindeki takım tezgahları fuarlarında sergilenen türbin kanalından krank miline kadar birçok parçayı işledi. 2011 yılında PDM ürünüyle müşterilerine veri yönetimi ve uyarlama hizmeti vermeye başladı. 2014 yılına geldiğinde bünyesindeki makine mühendislerine yazılım eğitimi vererek kendi yazılımlarını geliştirmeye başladı. Müşterilerinin günlerce uğraştığı işleri saniyeler içerisinde çözen yazılımlar ortaya çıkardı. 2021 yılında Yenaplus markasını kurarak ekiplerin ofis dışından aynı dataya ulaşıp eş zamanlı olarak çalışma ihtiyacına cevap veren bulut tabanlı platformu müşterilerine sundu. Bu platform ile Tasarım, Ürün Yaşam Döngüsü (PLM), Analiz ve Üretim Teknolojileri alanında firmalara destek vermeye başladı. 2022 yılında ise firmaların data arşivlerini düzenleyip kullanılabilir hale getiren,  MRP, ERP, MES gibi sistemlerle iletişimi sağlayan Yenasoft Yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımları Yenatools markasıyla piyasaya sundu. Yenasoft Yazılım; Yenaplus ve Yenatools markalarıyla üretim firmalarına dijital dönüşüm yolculuğunda uçtan uca hizmet vermektedir. 

Veri & Bilgi Yönetimi Teknolojisi (Data & Information Management Technology)

Mimariler (Architectures)

Özel Bilgisayar Programlama Hizmetleri (Custom Computer Programming Services)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Akıllı Fabrika Sistemleri (Smart Factory Systems)

Modelleme ve Simülasyon Çözümleri (Modelling and Simulation Solutions)

Robot, Otomasyon, Ekipman, Yazılım ve Yönetim Sistemleri (Robot, Automation, Equipment Software and Management Systems)

Servis Bulut Platformu, Güvenlik ve Mahremiyet (Service Cloud Platform, Security and Privacy)

Anten Teknolojileri (Antenna Technologies)

Elektromanyetik Uyumluluk Testi (Electromagnetic Compatibility Test)

Elektronik Bileşen Teknolojileri (Electronic Component Technologies)

Ara Katman Sistemleri (Middleware Systems)

Elektromanyetik Girişim/Uyumluluk (Electromagnetic Interference/Compatibility)

Sistem Mühendisliği ve Entegre Sistem Tasarımı (Systems Engineering and Integrated Systems Design)

Bilgi Yönetim ve Dağıtımını Destekleyen Alt Yapılar (Infrastructure to Support Information Management & Dissemination)

Proje Yönetimi ve Takibi (Project Management and Control)

Mekanik Tasarım (Mechanical Designs)

Yapısal Tasarım (Structural Designs)

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.