STG MÜHENDİSLİK STRATEJİK TEKNOLOJİLER GELİŞTİRME VE ÜRETİM A.Ş.

STG Mühendislik Stratejik Teknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş., zorlu koşullarda güvenilirliği yüksek ürünlerin kullanıldığı sektörler için ürünler geliştirmek, bu alanda AR-GE faaliyetleri yürütmek ve üretimde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yola çıkmış bir teknoloji ve mühendislik şirketidir.

Madencilik, Petrol/Gaz, Ormancılık, Tarım, İnşaat, Saha Servis Hizmetleri, Harita, Tapu/Kadastro, Doğa Sporları gibi Endüstriyel alanların yanında, Kent Güvenliği Sistemleri, Sınır Güvenliği Sistemleri ve Yangın Tespiti gibi Kamu Güvenliğini ilgilendiren konularda ve Otoyol Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Demiryolu Veri Toplama ve Denetleme ile Tedarik Zinciri Veri Toplama ve Denetleme gibi Ulaşım&Lojistik alanlarında da hizmetler vermektedir.

Çevresel İzleme Sistemleri (Environmental Monitoring Systems)

Elektriksel ve Elektrokimyasal Algılayıcılar (Electrical & Electrochemical Sensors)

Hareket Algılayıcı Sistemleri (Motion Sensor Systems)

Görüntü/Desen İşleme Teknolojisi (Image/Pattern Processing Technology)

Bilgisayar Entegre Sistem Tasarımı (Computer Integrated Systems Design)

Bilgisayar Yazılım Sistemleri Analiz ve Tasarım (Computer Software Systems Analysis and Design)

Yazılım Doğrulama, Geçerli Kılma ve Akreditasyon Teknikleri (Software Verification, Validation and Accreditation Techniques)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Bağlantı, Kablo ve Kablaj Teknolojileri (Connectors, Cable and Cabling Technologies)

Cihaz Entegrasyonu ve Güvenilirliği (Device Integration/Reliability)

Cihazlar ve Elektromekanik Yapılar (Devices and electromechanical Structures)

Elektrik Bataryaları ve Kapasitörleri (Electrical Batteries and Capacitors)

Elektromanyetik Uyumluluk Testi (Electromagnetic Compatibility Test)

Elektronik Bileşen Teknolojileri (Electronic Component Technologies)

Elektronik Destek Tedbirleri - Elektro-Optik (ESM - Electro-Optic)

Helikopterler (Helicopters)

İnsansız Kara, Deniz ve Hava Araçları (Unmanned Land / Sea / Air Vehicles)

Lojistik, Destek ve Gözetleme Kara Araçları (Logistics, Command and Surveillance Land Vehicles)

Su Üstü Harp Platformları (Naval Combat Sea Surface Platforms)

Su Üstü Lojistik ve Destek Platformları (Logistic and Support Sea Surface Platforms)

Tanklar ve Muharip Kara Araçları (Tanks & Armed Vehicles for Land Forces)

Sistem Mühendisliği ve Entegre Sistem Tasarımı (Systems Engineering and Integrated Systems Design)

Havacılık Ekipman Ve Malzemeleri (Aeronautical Equipment and Supplies)

Havacılık Ve/Veya Havacılık Mühendisliği (Aviation and/or Aeronautical Engineering)

Proje Yönetimi ve Takibi (Project Management and Control)

Gereksinim Tanımlama (Requirements Capture)

Tedarik ve Sözleşme Süreçleri (Procurement and Contracting Processes)

3 Eksenli CNC Makine (3 Axis CNC Machine)

5 Eksenli CNC Makine (5 Axis CNC Machine)

C Eksen Torna (C Axis Lathe)

Freze (Milling Machine)

Kılavuz Çekme Makinesi (Tapping Machine)

Taşlama Makinesi (Grinding machine)

Torna (Lathe)

Y Eksen Torna (Y Axis Lathe)

Talaşlı İmalat (Machining)

Test ve Değerlendirme Tesisleri (T&E Facilities (Test and Evaluation Facilities))

Yer İstasyonları (Ground Stations)

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.