Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. deniz platformları elektronik sistemleri ve özellikle sualtı akustik konularında AR-GE’ye dayalı milli ve yerli ürünler geliştirmektedir. Ülkemizde sualtı akustik sistemler alanında hizmet ve ürün sunan sınırlı kurumlardan ve tamamen milli sermayeli bir kuruluş olan Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.; Sualtı sistemleri tasarım, akustik sinyal işleme, sualtı ortamı modelleme, akustik tespit teşhis ve sınıflandırma bağlamında; elektronik sistem tasarımı, gömülü yazılım uygulamaları, veri füzyonu, mekanik ürün tasarımı ve modelleme/simülasyon konularında, yenilikçi ve rekabetçi çözümler ortaya koyan Sualtı elektro-akustik sistemlerde %70+ yerlilik oranı yakalayan, bu özgün katkıyı gemi-sistem entegrasyon tecrübesiyle de pekiştirerek farkındalık yaratan Geliştirdiği çözümleri, farklı şekillerde bir araya getirerek türev sistemler geliştirebilen Sualtında hareketli sistemlerin saha testleri ile kalifiye edilmesi için geliştirdiği çoklu akıllı atalıp toplanabilir akustik sistemlerle tespit ve izleme yeteneğinden yola çıkarak, modüler dağıtık mimaride saha kaplaması (Wide Area Network) ve veri füzyonu konularında özel bir konumda olan bir milli firma olma özelliklerine sahiptir. Bu özellikleriyle, TSKGV’na ait şirket projeleri başta olmak üzere önemli savunma sanayi projelerinde milli ve özgün çözümler ile çözüm ortağı olarak yer almaktadır. Ürünlerimiz 5
kategoride toplanmaktadır:


1. Denizaltı Sistemleri: Devam eden Yeni Tip Denizaltı Projesinde yer alan ürünlerimiz Torpido Karşı Tedbir Sistemi,
Solunan Havayı İzleme Sistemi, Sonar Beacon Sistemi ve Gemi Entegre Bilgi Sistemidir.
2. Sualtı Ölçme ve Konumlandırma Sistemleri: Sualtı Torpido Test Alanı, Mermi/ Güdümlü Mermi Düşme Noktası
Tespit (scooring) Sistemi ve Smartium Blue Deniz Kirliliği Ölçüm Ağı Sistemi
3. Sonar Sistemler: Dümen Suyu Dedektörü, Dalgıç Tespit Sonarı, Sualtı Tespit Sınıflandırma ve Kayıt Sistemi ile
Akustik İzleme ve Yakalama Sistemi
4. Suüstü ve Sualtı Haberleşme Sistemleri: Mesaj İşletim Sistemi, Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi, Sualtı Telefonu
ve Acil Durum Sualtı Telefonu
5. Yazılım Tabanlı Ürünler: Mayın Harbi Veri Merkezi, Sualtı Harp Analiz Simülasyonu, Sualtı Akustik Ortam Modeli
ve Hedef Kuvveti (Target Strength) Modelleme Aracı

Akustik Algılayıcılar - Aktif (Acoustic Sensors - Active)

Akustik Algılayıcılar - Pasif (Acoustic Sensors - Passive)

Akustik Olmayan Algılacılar - Sualtı (Non-Acoustic Sensors - Underwater)

Çevresel İzleme Sistemleri (Environmental Monitoring Systems)

Hareket Algılayıcı Sistemleri (Motion Sensor Systems)

Bilgi ve Veri Füzyon Teknolojisi (Information & Data Fusion Technology)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Modelleme ve Simülasyon Çözümleri (Modelling and Simulation Solutions)

Akustik Cihaz Teknolojileri (Acoustic Device Technologies)

Denizaltı Platformları (Undersea Platforms)

Haberleşme Sistemleri - Akustik (Communications Systems - Acoustic)

Deniz Mayınları (Mines – Sea)

Komuta ve Personel Eğitim Sistemleri (Command & Staff Training Systems)

Sentetik Ortamlar - Doğal Ortam Oluşturma (Synthetic Environments - Natural Environment Generation)

Denizaltı Sistemleri

Sualtı Ölçme ve Konumlandırma Sistemleri

Sonar Sistemleri

Suüstü ve Sualtı Haberleşme Sistemler

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.