ECEMTAG Kontrol Teknolojileri A.Ş.

ECEMTAG Kontrol Teknolojileri A.Ş., ülkemize motor ve transmisyon kontrol teknolojilerini kazandırma motivasyonu ile Şubat 2018 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde bu konuda gerek endüstri gerekse akademik çalışmaları bulunan bir Ar-Ge ekibini bir araya getiren ECEMTAG, elindeki bilgi birikimini temel alarak, donanım tasarımı, gerçek zamanlı platform yazılımı ve kontrol algoritmaları tasarımları ile yerli güç grubu pazarına hitap edecek olan, motor ve transmisyon güç grubu kontrol üniteleri çalışmalarına odaklanmıştır.

Halen milli tank projemiz başta olmak üzere, savunma sanayiinde görev yapması hedeflenen iki adet güç grubu projesinde motor ve tranmsiyon elektronik kontrol sistemlerinden sorumlu firmadır.

Temel çalışma alanlarımız;

- Donanım geliştirme

- Gömülü sistem yazılım geliştirme

- Kontrol algroritma tasarım ve geliştirme

- Motor ve Transmisyon test ve kalibrasyon hizmetleri

- Otomatik HiL test sistemleri, test süreçleri geliştirme ve raporlama hizmetleridir.

Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi (Digital Signal Processing Technology)

Matematiksel Model Geliştirme (Mathematical Modeling Development)

Yazılım Doğrulama, Geçerli Kılma ve Akreditasyon Teknikleri (Software Verification, Validation and Accreditation Techniques)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Modelleme ve Simülasyon Çözümleri (Modelling and Simulation Solutions)

Entegre Sistem Test ve Değerlendirme (Integrated System Testing and Evaluation)

Araştırma ve Teknoloji Yönetimi (Research & Technology Management)

Pistonlu ve Dönel İçten Yanmalı Motorlar (Reciprocating and Rotary IC Engines)

Transmisyon ve Güç Aktarım Sistemleri (Transmissions and Powertrains)

Motorlu Araç Motorları Ve Parçaları (Motor Vehicle Engines And Parts)

Şanzıman Muhafazaları Veya Parçaları, Motorlu Araç (Transmission Housings or Parts, Motor Vehicle)

Platform Durum İzleme Sistemleri (Platform Condition Monitoring Systems)

Platform Komuta Kontrol Yazılımları (Platform Command Control Software)

Elektrik/Elektronik Tasarım (Electrical/Electronic Designs)

Motor Elektronik Kontrol Ünitelerimiz

Transmisyon Elektronik Kontrol Ünitelerimiz

Elektronik Veri Depolama Ünitemiz

Test ve Kalibrasyon

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.