DAMISE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Küresel pazarda güç olmayı hedefleyen havacılık, uzay, savunma, denizcilik ve endüstrileri paydaşlarına geniş yelpazede güvenilir sektör spesifik veri sağlayan, uluslararası alanda ilk tercih edilen platform olmayı hedefleyen DAMISE Bilişim Hizmetleri A.Ş (DAMISE), endüstrilerinde faaliyet gösteren milli kuruluşların ulusal ve uluslararası pazarda varlığını güçlendirmesi, yerli üretim ve üreticinin desteklenmesi, sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi hedefiyle sektör paydaşlarının ihtiyaçlarına tek noktada çözüm üretmek üzere kurulmuş, Türkiye’nin zengin içerikli yeni nesil dijital platformdur.


DAMISE, dijital platformda sağladığı sektörel bilgi ve verilerle havacılık, uzay, savunma ve denizcilik endüstrilerinde faaliyetlerini sürdüren kamu kuruluşları, OEM’ler, kurumsal ve KOBİ ölçekli firmalar, tedarikçi ve tedarikçi olmak isteyen her ölçekte firma, sektörlerin çatı kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar ve eğitim kuruluşları ile medya kuruluşlarını tek platformda buluşturmaktadır.   


DAMISE, kurumsal gelişiminin sürekliliğini sağlamak üzere; Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013, Kişisel Verilerin Yönetimi Sistemi ISO 27701:2019 standartlarına uygun olarak kurulmuş olup, TÜRKAK Akreditasyonlu belgelere sahip olarak işletilmektedir.   


Havacılık, uzay, savunma ve denizcilik sektörlerindeki küresel oyuncuları bir araya getiren DAMISE, sektör paydaşlarının buluştuğu Ekosistem, sektörel eğitimlerin sunulduğu Akademi, teknoloji transferleri ve proje ticarileştirme adına çalışmaların yürütüldüğü İnovalite, firmaların sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kendisini analiz edilebildiği Tedarikçi Yönetim Sistemi, sektör liderlerinin üyesi olduğu DAMISE Club, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklere ev sahipliği yapan Dijital Vitrin çalışmalarının bütününü kapsayan dijital bir platformdur. 


EKOSİSTEM:   


EKOSİSTEM, ulusal ve uluslararası havacılık, uzay, savunma ve denizcilik sektör paydaşlarına, ürün ve hizmetlerine dair sektör spesifik detayları (finansal bilgiler, sektörel kodlar, sertifikalar, personel bilgileri vb.) sergileme ve sektörel arama yapma fırsatı verirken, sektör firmalarıyla doğrudan iletişim kurma olanağı sağlar. EKOSİSTEM kullanıcıları, sektöre özel tedarikçileri, ürünleri, hizmetleri, sertifikaları, belgeleri vb. özelliklere göre detaylı filtreleme imkanı sunan arama motoru sayesinde ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. EKOSİSTEM ile, sektör paydaşları bir araya getirerek küresel ürün tedariki, firma kabiliyetlerinin tanıtımı, sektörel iş birlikleri, ürün geliştirme, bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlar. 


AKADEMİ:


AKADEMİ, ulusal ve uluslararası havacılık, uzay, savunma ve denizcilik sektörlerine yönelik kurumlar, uzman profesyoneller ve mentorlar tarafından geliştirilen çevrimiçi ve çevrimdışı mesleki, teknik, dijital dönüşüm, kişisel gelişim ve çevre gibi konularda eğitimleri ve sektörün önemli bilgi sağlayıcılarını buluşturan özel bir LMS sistemi ile sunmaktadır. Bu eğitimlerin sonunda AKADEMİ, katılımcıların aldığı eğitimleri belgeleyen Kurumsal ve Bireysel eğitim karneleri oluşturularak doğrulama ve sürdürülebilirlik imkanı sağlamaktadır.


DAMISE AKADEMİ’den bireysel olarak eğitim alan profesyoneller eğitimlerin neticesinde “Bireysel Eğitim Karnesi” elde ederken, kurumsal olarak eğitim alan firmalar (firma çalışanlarına ve tedarikçilere sunulan eğitimler) ise eğitimlerin çıktısı olarak “Kurumsal Eğitim Karnesi” sahibi olurlar. Kurumsal ve Bireysel eğitim karneleri firmaların kurumsal hafızasını oluştururken eğitim süreçlerinin de sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Elde edilen veriler firmaların ihtiyacı olan alanlarda (yetenek yönetimi, kalite kriterleri, tedarikçi değerlendirmeleri, yıl sonu değerlendirmeleri vb.) raporlar ve istatistikler oluşturmak için kullanılabilmektedir. 


İNOVALİTE:   


İNOVALİTE ile, tedarikçiler, girişimciler, akademisyenler ve diğer profesyoneller tarafından geliştirilen her türlü teknoloji odaklı endüstriyel projelerin, tasarımların, inovasyon çalışmaları ve yenilikçi fikirlerinin doğru sınıflandırma metodolojisi kullanılarak tanıtılması, yatırımcılarla buluşması, teknoloji transferleri sağlanması ve ticarileştirerek sanayiye kazandırılması hedeflenmektedir.   


TEDARİKÇİ YÖNETİM SİSTEMİ: 


DAMISE TEDARİKÇİ YÖNETİM SİSTEMİ, ulusal ve uluslararası havacılık, uzay, savunma ve denizcilik sektörlerine hizmet veren ve ürün tedariki gerçekleştiren firmaların küresel tedarik zincirine katılmalarını sağlamak amacıyla uluslararası standartlara, anlaşmalara ve mevzuata uygun çalışmalar yürüterek oluşturulan check-listler, anketler ile kendi yetkinliklerini karşılaştırmalarını ve ihtiyaç ve gelişim alanlarını belirlemelerini sağlamaktadır. Bu sayede firmaların küresel tedarik zincirine giriş ve hazırlık süreçlerini desteklemektedir. 


DAMISE CLUB: 


DAMISE CLUB, havacılık, uzay, savunma ve denizcilik sektörlerindeki entelektüel sermayeyi temsil eden uzmanlar, yöneticiler, direktörler, danışmanlar ve üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği bir topluluktur. CLUB, sektörü ileri taşımaya yönelik webinar, sektörel buluşmalar, sosyal sorumluluk projeleri, forumlar ve çalıştaylar düzenleyerek kapsamlı raporlar hazırlayacak ve sektörde etkili bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda sektörel insan kaynağının bir araya gelerek geliştiği ve yeni fikirlerin yeşerdiği önemli bir dijital gelişim alanıdır.


DİJİTAL VİTRİN:   


Ulusal ve uluslararası fiziksel, online veya hibrit organizasyonların dijitale taşınarak, katılımcı firmaları, ürün ve hizmetleri, çevrimiçi veya çevrimdışı yayınlarının etkin tanıtımı için dijital ortamda ilgili tarafların erişimine olanak sağlayan sergi ve lansman alanıdır. 

Veri & Bilgi Yönetimi Teknolojisi (Data & Information Management Technology)

Doğrulanmış Dijital Ürün

Eğitim Platformu

Etkinlik Platformu

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.