Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.

Milli Silah Güçlü Savunma

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üretim ve ürün geliştirme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması yönelik stratejinin güçlendirilmesi maksadı ile kurulan ASELSAN Konya; Aselsan A.Ş.'ne bağlı bir anonim şirket olup hisselerinin %51'i Aselsan'a , %49'luk kısım ise Konya Savunma Sanayii A.Ş. aittir.

Birlikte Çalışabilirlik Standartları (Interoperability Standards)

Yalın İşletme Modelleri (Lean Enterprise Models)

Elektromanyetik Girişim/Uyumluluk (Electromagnetic Interference/Compatibility)

Entegre Sistem Test ve Değerlendirme (Integrated System Testing and Evaluation)

Operasyonel Sistemlerdeki Robotik ve Otomatik Sistemler (Robotics and Automated systems in Operational Systems)

Sistemlerin Güvenilirliği ve İdame Edilebilirliği (Reliability and Maintainability of Systems)

Sistem Mühendisliği ve Entegre Sistem Tasarımı (Systems Engineering and Integrated Systems Design)

Sistem Onarım Teknolojileri (System Repair Technologies)

Bilgi Tabanlı Mühendislik (Knowledge-based Engineering)

Çevre Dostu Fabrika Süreçleri (Environmentally Friendly Factory Processes)

Eşzamanlı Mühendislik ve Azaltılmış Tasarım Döngüsü (Concurrent Engineering and Reduced Design Cycle)

Gelişmiş Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik için Tasarım (Design for Improved Reliability & Maintainability)

İleri İmalat Teknolojileri (Advanced Manufacturing Technologies)

İleri Prototipleme (Advanced Prototyping)

İmalat Süreci Simülasyonu (Manufacturing Process Simulation)

Maliyet Mühendisliği (Cost Engineering)

Proje Yönetimi ve Takibi (Project Management and Control)

Proses Kontrol Teknolojisi (Process Control Technology)

Yalın Üretim (Lean Manufacturing)

Araştırma ve Teknoloji Yönetimi (Research & Technology Management)

Genişletilmiş İşletmede Tasarım (Design in the Extended Enterprise)

Gereksinim Tanımlama (Requirements Capture)

İş Süreçlerinin Simülasyonu (Business Process Simulation)

Kıyaslama ve En İyi Uygulama Araştırmaları (Benchmarking and Best Practice)

Konsept ve Ürün Tanımlanması (Define Concept and Product)

Tedarik ve Sözleşme Süreçleri (Procurement and Contracting Processes)

Ürünün Desteklenebilirliği (Product Supportability)

Yaşam Ömrü Boyunca İyileştirme (Whole-Life Cycle Improvement)

Balistik Tasarım (Ballistic Designs)

Mekanik Tasarım (Mechanical Designs)

Mekatronik Tasarım (Mechatronic Designs)

Yapısal Tasarım (Structural Designs)

Elde Taşınabilen Silah Sistemleri (Gun Systems - Hand Held)

Platforma Entegre Silah Sistemleri (Gun Systems - Platform Mounted)

Makineli Tabancalı Veya Makine Parçaları,30 Mm. Ve Aşağıda (Machine Guns or Machine Gun Parts, 30 mm. and Below)

Makineli Tüfekler Ve El Bombası Atar (Machine Guns and Grenade Launchers)

Mevzuat Ve Aksesuarlar, Nec (Ordnance and Accessories, Nec)

Revolver Veya Revolver Parçaları, 30 Mm. Ve Aşağıda (Revolvers or Revolver Parts, 30 mm. and Below)

Silahlar, Havuzlar, Harçlar Ve İlgili Ekipmanlar (Guns, Howitzers, Mortars and Related Equipment)

Tabancalar (Atıf Silahlar) Veya Tabanca Parçaları, 30 Mm. Ve Aşağıda (Guns (Firearms) or Gun Parts, 30 mm. and Below)

Tabancalar Veya Tabanca Parçaları, 30 Mm Üzerinde (Guns or Gun Parts, Over 30 mm.)

Tabanca Veya Tabanca Parçaları, 30 Mm. Ve Aşağıda (Pistols or Pistol Parts, 30 mm. and Below)

Top Ve Havuzlar, 30 Mm Üzerinde (Cannons and Howitzers, Over 30 mm.)

Top Veya Top Parçaları, 30 Mm Üzerinde (Artillery or Artillery Parts, Over 30 mm.)

Tüfekler, Tipsiz (Rifles, Recoilless)

Tüfekler Veya Tüfek Parçaları, 30 Mm. Ve Aşağıda (Rifles or Rifle Parts, 30 mm. and Below)

Korozyon ve Aşınma Kontrol Teknolojisi (Corrosion and Wear Control Technology)

Yapısal Malzemeler - Talaş Kaldırma (Structural Materials - Materials Removal)

Yapısal Malzemelerin İşlenmesi- Birleştirme Teknolojileri (Structural Materials Processing - Joining Technology)

Yapısal Malzemelerin İşlenmesi - Yüzey Koruma Teknolojileri (Structural Materials Processing - Surface Protection Technologies)

Yapısal Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi ve Ömürlerinin Uzatılması (Non-Destructive Evaluation & Life Extension of Structural Materials)

Yapısal Mekanik (Structural Mechanics)

Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi

​​​​​​​​​​​​​​​​İnsansız Silah Kulesi

Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi

Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek Sistemleri

Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.