AS SAVUNMA SANAYİ TEKNOLOJİ A.Ş

AS Savunma Sanayi

2020 yılı içerisinde faaliyetlerine başlayan ve bugün İstanbul Merkez Ofisi’nin haricinde Ankara Gölbaşı AR-GE Ofisi ile birlikte faaliyetlerine iki merkezden alanında yetkin kadrosu ile devam eden AS Savunma Sanayii olarak hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprü işlevi görerek büyük pazarlar için etkin ve uygun maliyetli bir merkez olan Türkiye’mizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam potansiyeline Savunma ve Havacılık Sanayii açısından azami katkı sağlayabilmek adına yolumuza devam ediyoruz.

Parolamız: Yerli ve Milli Olmak

Bu yolculuğumuzda parolamız yerli ve milli olma hedefi üzerine kurulu. Çünkü biliyoruz ki diğer alanlarda ne kadar üstün başarılar yakalanırsa yakalansın, savunma sanayisinde bağımsız olmayı başaramayan ülkelerin geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Bu başarının en büyük örneği Türkiyemizdir. Ülkemiz son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kurucu olmuş, kurulan kirli oyunları bozmuştur. Bu başarı dünyanın dört bir yanına olduğu gibi bizlere de ilham veren en önemli mottodur.

Potansiyeli Doğru Okumak

4 saatlik uçuş yarıçapı içinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve Orta Asya’da toplam 1,5 milyarlık bir nüfusa ve 24 trilyon ABD doları değerinde bir pazara kolay erişim imkanı bulunan ülkemizin ekonomik kalkınma performansı, kişi başına milli gelirin 2002 yılında 3.581 ABD dolar seviyesinden 2018 yılında 9.632 ABD doları seviyesine yükselmesini sağlamıştır. Ülkemiz, nüfusu 50 milyonun üzerinde olan ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH bakımından dünyanın 11. büyük ekonomisidir.

Ülkemizin ekonomik kalkınma performansının bir yansıması olarak her alanda olduğu gibi Türk savunma ve havacılık sanayii de son on yılda kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda yakaladığı benzersiz başarılarla Türkiye, günümüzde, savunma ve havacılık alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biridir. Birçok farklı girişimde bulunan, dünya ölçeğinde rekabet eden ürünler sunan ve uluslararası projelerde kilit roller üstlenen Türk savunma ve havacılık sanayisinin deneyimi ve kaliteye verdiği önem açıkça ortadadır.

Neler Yapıyor, Neler Üretiyoruz

Sektörel dinamikler incelendiğinde Türkiye’nin savunmaya en yüksek harcama yapan ülkelerden birisi olduğu görülmektedir. 2018 yılında 19 milyar ABD doları tutarındaki savunma harcaması ile Türkiye dünyanın en büyük savunma bütçeleri arasında 15. sırada yer almıştır. Savunma sanayiinin iş hacmi son on yılda ikiye katlanarak 2018 yılında 8,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türk havacılık ve savunma sektöründe son on yılda gerçekleşen gelişmeye paralel olarak, Türk şirketleri ve haliyle AS Savunma olarak bizler için ihracat ve uluslararası işbirliği fırsatları da artmıştır.

AS Savunma Sanayi ve Teknoloji, nitelikli iş gücü ve üstün teknoloji altyapılarıyla, hem Türkiye piyasasına hem de çok sayıda ülkeye yerel gereksinimlerini karşılayan küresel çözümler sunuyoruz. Bu bağlamda, özgün tasarım geliştirmekten yurt içi üretime, modernizasyondan modifikasyona, Ar-Ge çalışmalarından uluslararası projelere kadar savunma ve havacılık sektörünün pek çok kritik alanında faaliyet gösteriyoruz.

AS Savunma Sanayi ve Teknoloji ekibi olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dünya ordularının ihtiyaç duyduğu çeşitli tipte kara araçları için NATO standartlarında, yüksek teknolojili ve maliyet etkin çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda 1. Seviye İnsansız Kara Aracı ve Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı (AS02) ürün portföyüne sahibiz. Bununla beraber insansız hava ve su altı araçları ve sağlık sisitemleri  Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir.


1. Seviye İnsansız Kara Aracı

Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.