SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İletişim

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

SDT A.Ş.; devletimizin savunma sanayine verdiği önem ve yerli sanayinin savunma pazarındaki payını ve rolünü öne çıkartmaya yönelik politikaları çerçevesinde, Ar-Ge ye dayalı olarak belirli dikey uzmanlık alanlarında yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir yerli savunma sanayi firması olarak, kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır. SDT; uzmanlık alanları itibariyle,

  • Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,
  • RF Jammer Sistemleri,
  • Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
  • Uydu yer istasyonları ve uydu görev sistemleri sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,
  • Hava platformları ve silah sistemleri elektronik/aviyonik sistemleri ve Kara platformları elektronik üniteleri ve
  • İlgili simülasyon-modelleme yazılımlarını

özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT bugüne kadar Ar-Ge dönemini tamamlayıp üretim aşamasına geçtiği pek çok yerli/özgün yazılım/donanım sistemlerini muhtelif yerli entegratörlere sağlamıştır.

Ürün Grupları

• Veri Kayıt Sitemi
• Sayısal Veri Kayıt Sistemi
• Hassas Konum Belirleme Cihazları
• Hava Birim Bilgisayarları
• Hava Aracı Kontrol Cihazları
• Mekansal Istihbarat Yönetim Sistemi
• Uzaktan Komuta Birimi
• Atış Eğitim Similatörü
• Elektronik Harp Ortam Similatörü.

Sektörü

 Haberleşme ve Anten Sistemleri/  Havacılık/  Mühendislik/  Simülasyon Sistemleri/  Test/  Yazılım Geliştirme