SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

İletişim

SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 7,500 m2 alan üzerine kuruludur. Uygulama merkezi dizaynı ile üniversitenin bilgiden sosyal ve ekonomik katma değer yaratma ve bilgiyi toplum içinde yayma vizyonu ve misyonu doğrultusunda araştırma ve eğitim uygulamalarında en iyi şekilde entegrasyon ve verimlilik sağlamaktadır.

Yaygın toplum etkisi ile uygulamalı araştırmalara verilen önem doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS) öğretim üyeleri, multidisipliner nanoteknolojiler üzerine yeni bir araştırma merkezi oluşturmak için 2009 yılında güçlerini birleştirdi.

SUNUM, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı tarafından sağlanan $35 Milyon desteği ile geliştirilmiştir ve Ocak 2012’de faaliyete geçmiştir. Merkez, FENS’in mevcut araştırma altyapısına ek olarak çok değerli imkanlar sağlamaktadır.

Merkez, alanında uzman araştırmacıları bir araya getirerek ileri düzey materyaller, nano-biyo-teknoloji, nano-elektronik, mikro-nano akışkanlar, mikro-nano-elektromekanik sistemler ve nano-mühendislik alanlarını kapsayan son derece etkili multidisipliner araştırma programları yürütmektedir.

Sektörü

 3D Metal Yazıcı/  Enerji ve Batarya Üreticileri/  Haberleşme ve Anten Sistemleri/  Isıl İşlem ile Metal Şekillendirme/  Kimya ve Petrokimya/  Kompozit/  Lastik, Plastik, Kauçuk, Kortbezi/  Robotik Otomasyon/  Siber Güvenlik/  Simülasyon Sistemleri/  Yapay Zeka/  Yazılım Geliştirme