PROJELER

SAHA İstanbul olarak “Firmaların yeteneklerini organize ederek sistem ve alt sistem üretebilen konsorsiyumlar yada üretim grupları oluşturmak” Misyonun dan yola çıkarak bir çok başarılı proje koordine ettik bu sayede amaçlamış olduğumuz, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile, hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirecek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir eko sistem hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşmaktayız.

UR-GE
UR-GE 2
HATEM
SAYEM
ARELPOTKAM
MİHENK Projesi
BİLİŞİM
MÜRGEMER
EYDEP
MİNİ MBA

URGE projeleri Ticaret Bakanlığı tarafından belli bir sektör veya konu üzerinde biraraya gelmiş olan firmaların uluslararası alanda rekabetlerinin gelişmesi ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik desteklerin sağlandığı bir projedir. Bu projeler en az 10 firmanın yer alması sağlanarak firmaların ortak hareket etme kültürü oluşturması aynı zamanda hedefler arasındadır. Bu projelerdeki destekler yurtdışına ticaret heyetlerinin gitmesi, yurtdışından ülkemize alım heyetleri getirilerek firmalarımızın tanıtılması, aynı zamanda bu firmalarımızın yetkinliklerinin artırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması olarak tanımlanabilir. URGE-1 projemizde bulunan firmalarımız aşağıdaki gibidir;

Katılımcı Firmalarımız

URGE projeleri Ticaret Bakanlığı tarafından belli bir sektör veya konu üzerinde biraraya gelmiş olan firmaların uluslararası alanda rekabetlerinin gelişmesi ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik desteklerin sağlandığı bir projedir. Bu projeler en az 10 firmanın yer alması sağlanarak firmaların ortak hareket etme kültürü oluşturması aynı zamanda hedefler arasındadır. Bu projelerdeki destekler yurtdışına ticaret heyetlerinin gitmesi, yurtdışından ülkemize alım heyetleri getirilerek firmalarımızın tanıtılması, aynı zamanda bu firmalarımızın yetkinliklerinin artırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması olarak tanımlanabilir. URGE-2 projemizde bulunan firmalarımız aşağıdaki gibidir;

Katılımcı Firmalarımız

HATEM Projesi

Ülkemizdeki havacılık sektörünün gelecek yıllardaki gelişimi ve değişimi öngörüsünden yola çıkılarak yurtdışına teste gönderilen ve maliyeti yüksek olan testlerin ülkemiz içerisinde yapılabilmesi amacıyla Havacılık Test Merkezi projemiz şu anda fizibilite aşamasına gelmiştir.

Hürkuş İklimlendirme

SAHA bünyesinde bulunan firmalarımızın biraraya gelerek oluşturduğu bu ürün grubu TUSAŞ’ın yapmakta olduğu Hürkuş uçağının iklimlendirme sistemine çözüm üretmek amacıyla SAHA tarafından organize edilmiş ve proje oluşturulmuştur. Burada amaç uçağın iklimlendirme sisteminin tamamen milli bir şekilde projede yer alan firmalarımızla birlikte gerçekleştirilmesidir. Projede; Anova, CES Kompozit, Friterm, Gökser Makine, Gür Metal firmalarımız yer almaktadır.

Lazer Silah Sistemi

Tübitak Bilgem, Aselsan, Roketsan, Ermaksan, SAVER ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından yüzer platformlar için lazer hava savunma sistemi geliştirmek üzere bir konsorsiyum oluşturulmuş ve oluşturulan bu konsorsiyumla Tübitak SAYEM başvurusu yapılmıştır. Proje Tübitak tarafından değerlendirilme aşamasındadır. Onay alındığı taktirde SSB kontrolünde SAHA İstanbul koordinasyonunda konsorsiyum firmalarının üretim yetenekleri kullanılarak ürün geliştirilecektir.

Katmanlı Metal Yazıcı Tozları

FSMV Üniversitesi ALUTEAM, Ermaksan, Mayıs Tasarım, Toyotetsu ve SAHA İstanbul işbirliği ile oluşturulan konsorsiyumda amaç titanyum ve alüminyum 3D yazıcı tozlarının üretilmesi

gerçekleştirilecektir. İleri aşamalarda ise tüm toz çeşitlerinin entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

ARELPOTKAM fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler alanında; Dünyada ve Türkiye’de araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerini artırarak, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek ve proje kültürünün oluşturulmasını sağlamak, bu bağlamda gerekli eğitimleri ve araştırmaları yapmak, bu alanda çalışan paydaşlarla işbirliğini geliştirmek ve kümelenmeler yaratarak disiplinler arası faaliyetlere hizmet etmektir.SAHA İstanbul ve AREL Üniversitesi işbirliği ile polimerler ve benzeri kimyasallar üzerinde araştırmalar yapılabilecek altyapının sağlandığı bir merkez İSTKA projesi olarak hayata geçirilmiştir.

MİHENK PROJESİ

Havacılık sektörüne çalışan veya çalışmak isteyen yerli firmalarımızın sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaştırılması, maliyetlerinin azaltılması ve yerli firma olarak bu sertifikasyonlarının verilebilmesine olanak sağlamak amacıyla oluşturulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK), ülkemizin yerli ve milli politikasına uygun olarak firmalarımızın kurumsal ve yönetsel süreçlerine destek vermeyi amaçlamaktadır

Açık Kaynak Kod Yazılımları Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Tübitak Tüsside koordinatörlüğünde SAHA İstanbul’un üretim yeteneği de kullanılarak milli tasarım, analiz, ERP ve PLM yazılımlarının açık kaynak kodlar üzerinden geliştirilmesi projesidir. 

Siber Güvenlik Yazılımları Platformu Projesi

SSB koordinatörlüğünde Tübitak Bilgem, SAHA İstanbul ve Martek işbirliğiyle Martek bölgesinde tahsis edilen binalarda Milli Siber Güvenlik yazılımları geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Martek’te Tübitak Bilgem’in test altyapısının oluşturulması, yazılım bilgi bankasının oluşturulması ve eksik ve geliştirilmesi gereken yazılım parçacıklarının tespit edilerek üniversitelere ve firmalara görev verilmesi, üniversitede oluşacak çalışma gruplarına kuluçka firmaları kurdurularak Martek’ten yer tahsisi ve böylece milli siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması bu proje ile amaçlanmaktadır.

Mürgemer Projesi

SAHA İstanbul organizasyonunda Marmara Üniversitesi, Teknopark İstanbul ortaklığı ile İSTKA desteğiyle Marmara Üniversitesi. Ürün geliştirme merkezi projesi hayata geçirilmiştir. Bu merkezde tasarım ve analiz yazılımları tedarik edilip bilişim altyapısı oluşturulmak suretiyle KOBİ’lerin ayrı ayrı lisans maliyetine katlanma ihtiyaçları ortadan kaldırılarak bu merkezi kullanmak suretiyle ürün geliştirmeleri için ortam sağlanmıştır. SAHA İstanbul firmalarının istifadesine sunulan bu merkez aynı zamanda milli tasarım ve analiz yazılımları geliştirmek içinde kullanılacaktır.

EYDEP Projesi

Günümüzde savunma sanayinde tedarik zincirinin yönetimi kritik bir hal aldığından dolayı firmaların bu zincirde yer almaları için gereken yetkinliklerde doğal olarak önem arz eder hale gelmiştir. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) firmaların savunma sanayi içerisinde yer alabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri değerlendirmek ve firmaların gerektiği taktirde tedarik zincirinde zayıf halka olmalarını engellemek amacıyla firmaların zayıf yönlerin giderilmesine yönelik destekler sağlamaktadır. SSB ile SAHA İstanbul arasında yapılan mutabakat çerçevesinde Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Yalova, İzmit, Sakarya ve Düzce illerimizde EYDEP koordinasyonu beraber gerçekleştirilerek firmaların yetkinliklerinin kategorize edilmeleri, gerektiğinde projelerde yer almak için bir altyapı oluşturulması amacı gerçekleştirilmektedir.

Mini MBA Projesi

Yurtdışındaki örnekleri araştırılarak, özellikle savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki yöneticilere yönelik hazırlanan program, katılımcıların kariyerlerinde önemli bir adım olacakÜlkemizde ve firmalarımızda yöneticilerin etkinlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacı ile yapılan eğitim programımızda firmalarımızın kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile Tübitak TÜSSİDE ile işbirliği yapılarak bir yöneticilik programı oluşturulmuş ve 21 kişi ile eğitimlere başlanmıştır.

 2 Mart – 9 Kasım 2019 Teknopark İstanbul’da Gerçekleşen Programdan Görüntüler