Paydaşlar

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

SAHA İstanbul’un kurulmasında ana motivatör olarak yer almış bir kurumdur. Savunma Sanayiinin gelişmesinde ve derinlik kazanmasında Türkiye’nin sanayi üretiminin %54’ünü üreten ve dünyaya satan Marmara Bölgesinin bu yeteneğinin daha etkin bir şekilde devreye sokulması için SAHA İstanbul’u ihtiyaç olarak tanımlamış ve İstanbul Ticaret Odası ile beraber kurulmasına önayak olmuştur.

İSO, İSTANBUL SANAYİ ODASI

İstanbul Sanayisini temsil eden en önemli kurum olan İSO’nun üyelerinin yüksek teknolojik değerde ürün geliştirmelerinin aracı olarak savunma sanayi, sivil havacılık ve sektörlerinde üyelerinin yeteneklerini geliştirmek adına sektörü domine edecek bir STK olarak SAHA İstanbul’un kurulmasını teşvik eden bir kurumdur. Gelinen noktada, İSO yönetimi tarafında savunma havacılık ve uzay sektörlerindeki gayretlerin SAHA İstanbul marifeti iile yürütülmesi kararı almışlardır. Bu konularda birlikte çalışılmaktadır. (SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İSO Meclis Başkan Vekilidir.)

TEKNOPARK İSTANBUL

Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın büyük ortağı, İstanbul Ticaret Odasının küçük ortağı olduğu Teknopark İstanbul SAHA İstanbul’un da merkezidir. Kurucumuz olan bu iki kurumun müşterek iştiraki olan Teknopark İstanbul’un Yönetim Kurulunun sağladığı imkanlarla zaten Teknopark İstanbul’un da teması olan savunma havacılık ve uzay sektörlerinde bu güzide merkezde kümelenme gayretlerini sürdürmekte ve geliştirdiği ilişkilerden Teknopark İstanbul firmaları da istifade etmektedirler.

TİM, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türkiye Sanayisinin gelişmesi ve ihracat potansiyelinin arttırılması için mutlaka yüksek teknolojik değeri olan ürün geliştirilmesi ve ihraç edilmesi tespitini yapmış olan TİM, firmalarımızın bu yeteneği kazanmasında doğası gereği lokomotif sektör olan savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin gelişmesine katkı sağlama gayreti içindedir. Bu konuda SAHA İstanbul’un arayüz olma fonksiyonundan istifade etmektedir.

İTO, İSTANBUL TİCARET ODASI

2011 yılı sonunda İTO Sanayi İhtisas Komitesi ve THY Teknik A.Ş. “Yerli Sivil Uçak Üretimi” konusunda 1,5 yıl kadar süren ve sektörün önde gelen kişi ve kurumlarının da dahil olduğu çalışma başlatılmıştır. Nihayet, 2013 yılda “Türkiye’de Sivil Yerli Uçak Üretiminin Stratejik Analizi ve Yol Haritası” raporu tamamlanarak İTO Oda Yönetim Kuruluna teslim edilmiştir. THY Teknik’in 300’ün üzerinde hava yolu şirketine bakım hizmeti veriyor olması yedek parça ihtiyaçları için ithalata ciddi kaynaklar harcanıyor olması da motive edici olmuştur. Savunma Sanayi Müsteşarımız Prof. Dr. Sayın İsmail DEMİR’in faaliyet alanına “Savunma”nın da eklenmesini telkin etmesi üzerine; SAHA İstanbul kurulmuş ve yine Müsteşarlığımız ve İTO’nun müşterek iştiraki olan Teknopark İstanbul’da konuşlandırılmıştır.

DENİZ TİCARET ODASI

Türkiye’nin sahip olduğu 72 tersanenin 52’sinin Tuzladan Yalova’ya kadar olan bölgede olduğu ve SSM’e ait bütün projelerin bu bölgede yer aldığı dikkate alındığında SAHA İstanbul’un en fazla yoğunlaşması gerektiği sektörlerden birisinin gemi imalat ve bakım sektörü olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu sağlamak üzere bu sektörün başat temsilcisi olan İstanbul Deniz Ticaret Odası ile yakın ilişki içinde olunmaktadır. SAHA İstanbul olarak bu sektörün ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve ekipmanların yerli yeteneklerle üretilmesi çalışmaları İstanbul DTO ile koordineli olarak devam etmektedir.

TSE, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TSE, SAHA İstanbul üyesi olan bir kurumumuzdur. SAHA firmalarımızın test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında ve küme firmalarının bilgilendirilmesinde aktif olarak fonksiyon görmektedir. Ayrıca müşterek projelerde yer almak suretiyle sektörün gelişmesinde aktif katkı sunmaktadır.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İstanbul Kalkınma Ajansı – İSTKA, İstanbul sanayiinin daha yüksek kapasiteli ve teknoloji yoğun üretim gerçekleştirmesi için altyapısını geliştirme amacında olan bir kurumumuzdur. Bu SAHA’nın temel amaçları ile örtüşen bir hedeftir. SAHA’nın sektörel ihtiyaçlarının temel özelliği de bu yetenek üzerine oturmaktadır. Bu nedenle Başta SSM ile birlikte yürütmeyi planladığımız EYDEP projesi olmak üzere İSTKA destekli proje işbirlikleri sürmektedir.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi görev ve sorumlulukları itibariyle sektörel otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile örtüşen alanlarımızda yakın ilişkimiz devam etmektedir. Havacılık için üretim yapan KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu test ve sertifikasyonların tespiti ve karşılanmasına dönük çalışmaları birlikte yürütmeye devam ediyoruz.

TÜBİTAK

TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK TÜSSİDE görev fonksiyonları itibariyle yakın çalışmak durumunda olduğumuz kamu kurumlarımızdır. Bu nedenle SAHA İstanbul faaliyet ve etkinliklerine fiili destek sunmaktadırlar.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ ile SAHA İstanbul arasında, birlikte proje yapmayı, YTÜ’nün laboratuvar imkanlarından SAHA Firmalarının uygun koşullarda faydalanmasını, YTÜ yerleşkesindeki tesislerden SAHA’nın faydalanmasını, kariyer günlerini, staj planlamalarını da ihtiva eden işbirliği protokolü mevcuttur.

DELİKLİKAYA SANAYİ BÖLGESİ

Deliklikaya Sanayi Bölgesinin (DESB), Ana Yüklenici olarak, tüm Mühendislik, Mimarlık, Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetlerinin yapımı işleri mevcuttur.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, sektörel faaliyetleri SAHA İstanbul istişare halinde yürütmektedir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ ile SAHA İstanbul arasında, birlikte proje yapmayı, İTÜ’nün laboratuvar imkanlarından SAHA Firmalarının uygun koşullarda faydalanmasını, İTÜ yerleşkesindeki tesislerden SAHA’nın faydalanmasını, kariyer günlerini, staj planlamalarını da ihtiva eden işbirliği protokolü mevcuttur. Ayrıca İTÜ Rektör Yrd. Sayın Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL aynı zamanda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesidir.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Gebze Teknik Üniversitesi ile SAHA İstanbul arasında, birlikte proje yapmayı, Gebze Teknik Üniversitesi’nin laboratuvar imkanlarından SAHA Firmalarının uygun koşullarda faydalanmasını, Gebze Teknik Üniversitesi’i yerleşkesindeki tesislerden SAHA’nın faydalanmasını, kariyer günlerini, staj planlamalarını da ihtiva eden işbirliği protokolü mevcuttur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi ile SAHA İstanbul arasında, birlikte proje yapmayı, Marmara Üniversitesi’nin laboratuvar imkanlarından SAHA Firmalarının uygun koşullarda faydalanmasını, Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki tesislerden SAHA’nın faydalanmasını, kariyer günlerini, staj planlamalarını da ihtiva eden işbirliği protokolü mevcuttur.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi, SAHA İstanbul üyesi bir Üniversitedir. Üye Üniversite olma sıfatıyla her türlü çalışmamıza iştirak etmektedirler. Sanayimizin gelişmesine dönük olarak Sabancı Üniversitesi ile müşterek gayretlerimiz devam etmektedir.

GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Gedik Üniversitesi, SAHA İstanbul üyesi bir Üniversitedir. Üye Üniversite olma sıfatıyla her türlü çalışmamıza iştirak etmektedirler. Sanayimizin gelişmesine dönük olarak Gedik Üniversitesi ile müşterek gayretlerimiz devam etmektedir.

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Kocaeli Sanayi Odası, SAHA İstanbul üyesi bir Sanayi Odasıdır. Üye Oda olma sıfatıyla her türlü çalışmamıza iştirak etmektedirler. Sanayimizin gelişmesine dönük olarak Kocaeli Sanayi Odası ile müşterek gayretlerimiz devam etmektedir.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Özyeğin Üniversitesi, SAHA İstanbul üyesi bir Üniversitedir. Üye Üniversite olma sıfatıyla her türlü çalışmamıza iştirak etmektedirler. Sanayimizin gelişmesine dönük olarak Özyeğin Üniversitesi ile müşterek gayretlerimiz devam etmektedir.

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, SAHA İstanbul müştereken Havacılık Uzay Farkındalık Bilgi Merkezi Ar Ge İhtisasa Dönüşüm İSTKA Projesi yürütmektedir. İkitelli OSB içinde irtibat Ofisi mevcuttur.

İSTANBUL TİCARET üNİVERSİTESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) arasında , proje, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), yüksek lisans, doktora programları, meslek içi eğitim-öğretim faaliyetleri, sertifikasyon eğitimleri, karşılıklı akademik ve fiziki imkânların kullandırılması, kariyer günleri, staj planlamalarını da ihtiva eden işbirliği protokolü mevcuttur.