MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.

İletişim

MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 2007 yılında Türkiye’nin en büyük plastik boru üreticilerinden biri olan Dizayn Grup A.Ş.’nin kardeş şirketi olarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının üniversiteler ile yıllardır süren verimli işbirliğinden kaynaklanan geniş bir araştırma ve geliştirme tecrübesi bulunmaktadır. Mir Ar-Ge’nin tüm projeleri, patentleri ve bilimsel makaleleri bu işbirlikleri sonucunda üretilmiştir. Mir Ar-Ge, farklı alanlardan 84 çalışanı ile disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirerek proje bazlı çalışan bir Ar-Ge şirketidir. Mir Ar- Ge’nin çeşitli ulusal ve uluslararası destek mekanizmaları kullanarak tamamlanmış ve devam eden otuz yedi projesi mevcuttur. Mir Ar-Ge’nin amacı, ‘’İleri Boru Teknolojileri”, “İleri Kompozit Malzeme Teknolojileri”, “Yenilikçi Kimyasal ve Tarımsal Teknolojiler” ve “Yenilikçi Isıtma & Soğutma Teknolojileri” alanlarında ürün üretmek ve süreç geliştirmek için Ar-Ge hizmeti vermek ve teknoloji geliştirmektir.

Mir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (MITEC), 2015 yılında Mir Ar-Ge tarafından 15 milyon Euro’yu bulan büyük bir yatırımla, İstanbul Kıraç’ta 4200 m2 büyüklüğünde bir alan üzerinde kurulmuştur. Merkezde, her biri son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış olan 14 adet laboratuvar ve atölyeleri bulunmaktadır. 61 tanesi beyaz yakalı olmak üzere, Mir Ar-Ge’de toplamda 84 kişi çalışmaktadır. Araştırma ekibi, farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip kalifiye üyelerden meydana gelmektedir.

Mir Ar-Ge gelirinin çoğunluğunu fikri mülkiyet haklarının (Know-How) satışından ve mühendislik hizmetlerinden elde etmektedir. Endüstriyel projelerin çıktılarının ticarileşmesi ise yeni kurulan spin-off şirketlere yapılan teknoloji transferi vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Ürün Grupları

• Sorun/Ihtiyaç Tanımlanması
• Kavram/Fikir Geliştirme
• Tasarım, Simülasyon ve Analiz
• Prototip Üretme
• Test Etme – Teyit Etme
• Yöntem Geliştirme, Belgelendirme ve
• Geliştirilen Teknolojik Çözümlerin Uygulanması

Sektörü

 Hammadde, Malzeme/  Kimya ve Petrokimya/  Lastik, Plastik, Kauçuk, Kortbezi/  Mühendislik