MAKEL TEKNOLOJİ A.Ş.

İletişim

MAKEL TEKNOLOJİ A.Ş.

MAKEL 1997 yılında bir imalatçı firma olarak kurulmuştur. Kuruluşunu takip eden senelerdeki ana aktiviteler, temsilciliğini yapmakta olduğu ürünleri ve alt yüklenicilere yaptırılan parçaların ticaretine yönelik olmuştur. Gelişim süreci  içerisinde söz konusu ürünlerin firma bünyesinde imalatına  başlanmasıyla 2005 yılında tüm temsilcilik ve ticari faaliyetler sonlandırılmıştır.
Bugün MAKEL, global ölçekte kabul görmüş standartlarda Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) Koruma Sistemleri, Yardımcı Güç Üniteleri (YGÜ), İklimlendirme Sistemleri  – tümünün bileşkesinden oluşan Yaşam Destek Üniteleri (YDÜ) –  ve bu sistemlerin alternatör, KBRN filtreleri gibi kritik komponentlerini  üretmektedir. MAKEL İstanbul ve Ankara’da bulunan üç ayrı yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görev : Savunma sanayine yönelik, katma değeri yüksek,  teknoloji ve üretim odaklı, kullanıcının güvenle kullanacağı kaliteli ürünler üretmek ve çalışanların memnun olduğu bir ortamda finansal kar yaratmaktır.

Ülkü: Makel tekelinde geliştirilmiş, milli ve ileri teknoloji ürünlerle on yıl içinde faaliyet konumuzda dünyanın en büyük 10 firmasından biri olmaktır.

Ürün Grupları

• Yaşam Destek Sistemleri
• İklimlendirme&Kontrol Üniteleri
• Yardımcı Güç Üniteleri
• Cbrn Koruma
• Entegre Lojistik Destek
• Teknik Izolasyon
• Taşıma Çantaları

Sektörü

 Enerji ve Batarya Üreticileri/  İklimlendirme/  Mühendislik/  Savunma Teçhizatları