İş İlanları

PROJE PERSONELİ İLANI

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi tarafından yürütülmekte olan projelerde ve Genel Sekreterlik faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere belirli süreli hizmet sözleşmesi ile “Proje Uzman / Uzman Yardımcısı” düzeyinde personel alınacaktır. Uygun başvuruların tamamlanmasının ardından gerekli belgelerin Genel Sekreterliğe ulaşmasının ardından işe alım prosedürü uygulanacaktır.

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin işletme, iktisat, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği alanlarından mezun olmak,
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelerde en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • AB mevzuatı ve/veya ulusal teşvik mekanizmaları konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmak,
 • Konuşma, anlama ve yazmada ileri seviye İngilizce bilgisine sahip olmak, (YDS’de en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer yabancı dil belgesi gerekliliktir)
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da en az 2 yıl tecilli olmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

İşin Tanımı:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 • Projelerin yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde (Ticaret Heyeti, Alım Heyeti, Fuar ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda) etkin rol almak,
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere çalışmalar yapmak,
 • Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
 • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı),
 • Sektörün ihracat ve tanıtımı için gereken iş birliği ortamını sağlamak,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını üstlenmek,
 • SAHA İstanbul teknik komitelerinde aktif olarak faaliyetlerin yürütülmesi, üye firmaların yönlendirilmesi, iş geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunulması.
 • Genel Sekreterlikçe verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • Başvuru formu
 • Türkçe/İngilizce özgeçmiş
 • Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği
 • YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi
 • E-devletten alınacak adli sicil kaydı

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ PERSONEL İLANI

 

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi tarafından yürütülmekte SAHA Girişim projesinde ve Genel Sekreterlik faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere belirli süreli hizmet sözleşmesi ile “Girişim/Girişimcilik Proje Koordinatörü” düzeyinde personel alınacaktır. İlan duyurulduğu tarihten itibaren 1 ay yayında kalacaktır. Uygun başvuruların tamamlanmasının ardından Genel Sekreterlik tarafından işe alım prosedürü uygulanacaktır.

SAHA Girişim, Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde Startup ekosistemini güçlendirmek amacı ile faaliyet gösteren, Startup firmalarına kuluçka ve mentörlük, gibi destekler sağlayan ve nitelikli yatırımcı ile Startup firmalarını bir araya getiren bir girişimcilik platformudur.

 

Genel Nitelikler: 

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

·         Üniversitelerin işletme veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak, 

·         Ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelerde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak, 

·         Startup dünyasındaki temel kavramları (Business model, G2M, Partnership Strategy, Value Proposition, IP Roadmap, vb.) çok iyi bilmek ve güçlü girişimcilik tecrübesine sahip olmak, 

·         Girişimcilik alanındaki yatırım dünyası ile yakın çalışmış, bu alandaki destekler konusunda tecrübeli, yatırım şirket değerleme- Due Dilegence süreçlerine hâkim olmak, 

·         Konuşma, anlama ve yazmada ileri seviye İngilizce bilgisine sahip olmak, (YDS’de en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer yabancı dil belgesi gerekliliktir) 

·         MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint), 

·         Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da en az 2 yıl tecilli olmak, 

·         Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, 

 

İşin Tanımı: 

Savunma, Havacılık, Uzay sanayine yeni girişimler kazandırmayı hedefleyen SAHA Girişim Projesinin genel koordinasyonu ve ilgili projeler kapsamında planlanan faaliyetlerin başarı ile ifa edilmesinin sağlanması,  

Proje ortakları, girişimciler ve diğer paydaş kurumlar arasındaki ilişkilerin yönetimi, 

Savunma, Havacılık ve Uzay sanayi alanında girişimcilik, risk sermayesi yatırımı yapan veya ilgili olan kurum ve kişilerle etkileşim

 

·         Girişimlere yönelik mentor havuzunun oluşturulması, mentor eşleştirmesinin yapılması ve mentorluk sürecinin takibi

·         Proje kapsamında verilecek eğitim programının tasarlanması, uygulamaya alınması, eğitmenlerin, mentorların, alan uzmanlarının koordinasyonunun sağlanması,  

·         Girişimcilerin girişimcilik ekosistemine, savunma sanayine ve uluslararası kanallara erişebilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,  

·         Yatırımcı ve potansiyel firmalar ile girişimlerin tanıştırılmasına destek sağlanması, 

·         Satın alma ve raporlamaların koordine edilmesi,  

·         Kurulacak dijital platformların takibi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,  

·         Projenin uygulama ve yaygınlaştırılmasına destek verilmesi,  

·         SAHA üst yönetimi ile koordinasyon, 

·         Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler: 

·         Başvuru formu 

·         Türkçe/İngilizce özgeçmiş 

·         Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği 

·         YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi 

·         E-devletten alınacak adli sicil kaydı 

 

İlanlara Buradan Başvuru Yapabilirsiniz