KPM İleri Teknolojileri ve Danışmanlık

İletişim

KPM İleri Teknolojileri ve Danışmanlık

Türkiye’nin üretim hedefleri doğrultusunda otomotiv, savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki firmaların bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile bilgisayar destekli üretim (CAM) programlarına olan yönelim her geçen gün artacaktır. 2018 yılından itibaren sektördeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla KPM İleri Teknolojileri ve Danışmanlık Şirketi olarak yola çıkıldı. Endüstride kullanılan fonksiyonel parçaların tasarlanması, CNC takım tezgahlarında üretilebilmesi için gerekli olan CAM yazılımının hazırlanması konularında mühendislik ve danışmanlık desteği uzman kadromuz tarafından verilmektedir. Ayrıca KPM İleri Teknolojileri ve Danışmanlık firması olarak, polimer baskı alabilen 3B yazıcıların üretimi ve tasarımı, kompozit baskı alabilen 3B yazıcıların üretimi ve tasarımı ve polimer-kompozit filamentlerin üretimi olmak üzere 3 ana faaliyet alanında hizmet vermektedir. KPM firması bünyesinde yer alan mühendislerin lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri süresince 3B yazıcıların tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili çeşitli projelerde çalışmalar yürütmüşlerdir ve yürütmeye de devam etmektedirler.

KPM İleri Teknolojileri ve Danışmanlık firması olarak, piyasadaki mevcut FFF (Fused Filament Fabrication – Ergiyik Filament Fabrikasyonu) teknolojisine sahip yazıcılardan daha rahat kullanılabilen ve daha güvenilir 3B yazıcılar tasarlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yazıcıları, tasarımından yazılımına kadar yerli ve milli imkanlarla geliştiriyoruz. 3B yazıcılarımızda önemsediğimiz konuların başında, her yazıcımızda aynı istikrarla yüksek baskı kalitelerinde fonksiyonel parçalar üretmek gelmektedir. Günümüzde 3B yazıcılarla genellikle polimer tabanlı parçalar üretilmektedir. Ancak polimer tabanlı parçaların mekanik özellikleri savunma, havacılık/uzay ve otomotiv sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bugün dünyada polimer malzemelere yönelik teknolojik çalışmaların ötesinde, kompozit malzemelerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Kompozit malzemeler, genel itibariyle ve uygun matris yapılarında, polimer malzemelere göre daha yüksek mekanik özelliklere sahiptirler ve metal tabanlı malzemelerden daha hafiftirler. Son yıllarda, halihazırda üretilen fonksiyonel parçaların daha hafif üretilebilmesi için 3B yazıcı teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Buraya kadar çizilen dünya portresi neticesinde kompozit filamentlerin üretimi ve bu filamentleri kullanarak fonksiyonel kompozit parçaların 3B yazıcılarda üretimi üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütmekteyiz. Çalışmalarımız neticesinde, polimer parçaların mekanik özellikler olarak endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayamaması problemini kompozit malzemelerle gidermeyi planlamaktayız.

Eklemeli imalat teknolojisinin endüstride en çok kullanılan alanı metal baskı alabilen eklemeli imalat teknolojisidir. Burada lazer teknolojisi ve electron demetleri kullanılarak metal tozları ergitilerek veya sinterlenerek nihai ürün elde edilir. Ancak nihai ürün üretilirken parça içerisinde istenilmeyen poroziteler (boşluklar) meydana gelir. KPM İleri Teknolojileri ve Danışmanlık firması olarak proses sırasında meynada gelen poroziteleri görüntülemek ve bu hataları en aza indirgeyebilmek amacıyla proses görüntüleme ve kontrol sistemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Geliştirilecek olan proses görüntüleme ve kontrol sistemleri eklemeli imalat makinalarına entegre edilebilecektir, bu sayede ortaya çıkan nihai ürünün mekanik özelliklerini olumsuz etkileyen porozite oluşumu kontrol altına alınacak ve bu oluşumun en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.

Ürün Gruplarımız:
-3boyutlu yazıcılar
-Filament ekstrüder makinası
-Proses görüntüleme ve kontrol sistemleri

Sektörü

 3D Metal Yazıcı/  Endüstriyel Makinalar ve Üretim Ekipmanları/  Hammadde, Malzeme/  Kompozit/  Metal İşleme/  Mühendislik/  Robotik Otomasyon/  Yapay Zeka