Yazılım, Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Komitesi

Yapılanma

Komitemizin amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Sanayimizin milli olarak geliştirilen bilişim teknolojisini kullanarak dijitalleşmesini sağlamak,
 • katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapmak,
 • Dijitalleşme sürecinde ekosistemdeki bütün paydaşların koordinasyonu ve iş birliği ile yol haritasının belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ülkemizde imalat sanayinin dijital dönüşümün hızlandırılmasına katkı yapmak,
 • İmalat sanayinde dijitalleşme, yatay ve dikey entegrasyon değer zincirinin her aşamasında etkinlik ve verimlilik artışları ile değer oluşturma potansiyelini geliştirmek
 • İnsan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler ve kullanıcılarla yönetişim sistemleri bileşenlerinin firmalarımız için uygun olanlarını tespit etmek,
 • Yazılım ihtiyaçları konusunda yerlileştirme ve verimliliğinin artırılması,
 • Yazılım ürün geliştirmeleri sürecinin ardışık yürütülebilen aşamalarının aynı anda gerçekleştirilebilmesine imkân verebilecek yazılım ve otomasyon sistemleri geliştirilmesi,
 • Otomasyon ve proses, süreç dijitalizasyonu ile ilgili firmaların gelişmesini ve dünya markası olmalarını sağlayacak düzenlemeleri ortaya koyabilmek
 • İşbirliklerini ve birlikte üretme kültürünü geliştirmek
 • Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesinde belirtilen çalışmaları yapmak,

 

Kara, hava ve deniz platformları, savunma havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaç duyduğu bu komitenin ilgi alanına girmektedir.

Firmalar