Test ve Sertifikasyon Komitesi

Yapılanma

Komitemizin amaçları aşağıdaki gibidir;

  • Öncelikle havacılık ve Uzay alanlarında olmak üzere, askeri standartları da kapsayan her türlü test ihtiyaçlarının tespiti,
  • Mevcut test yeteneğinin envanterinin çıkarılması,
  • İhtiyaçları milli ve akredite imkanlarla karşılayabilecek altyapıyı oluşturmak,
  • Standartlar, test, sertifikasyon ve kalifikasyon konusunda çalışmalar yapmak
  • Test yapan, sertifika veren laboratuvarlarımızın, kalifikasyon belgesi veren firmalarımızın yetkinliklerini artırmak,
  • Bilgi akışını sağlamak,
  • Yeni test ihtiyaçlarını ve laboratuvarların akreditasyon ihtiyaçlarını tespit etmek,
  • Sektör ihtiyaçları konusunda öneri geliştirmek
  • Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesinde belirtilen çalışmaları yapmak

Kara, hava, deniz platformları, uydu, uydu fırlatma ver yer sistemleri, savunma havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü standart, test, sertifikasyon ve kalifikasyon konuları bu komitenin ilgi alanına girmektedir.

Firmalar