Elektrik ve Elektronik Komitesi

Yapılanma

Jeneratörler, Elektrik malzemeleri, platform ve sistemlerin aydınlatma, güç ve güç kontrol sistemleri, elektronik, elektromekanik, mekatronik sistemleri konusunda çalışmalar yaparak;

  • Üretim yapan firmalarımızın birikimlerini ve yetkinliklerini artırmak
  • Bilgi akışını sağlamak
  • Sektörel gelişmeleri izlemek
  • Tespit edilen sorunlara çözüm geliştirmek
  • Sektörel politika oluşturucuların doğru kararlar vermesine katkı sağlayarak sektörün gelişmesine öncülük etmek
  • Sektörün Pazar hacminin geliştirilmesi
  • Teknik Alt Komiteler Oluşumu ve Görevleri Sürekli Yönergesinde belirtilen çalışmaları yapmak

Kara, hava ve deniz platformlarının modellenmesi, yazılımı ve simülatörleri, simülatörlerin üretimi, sektöre hitap eden her türlü elektronik ekipman üretimi bu komitenin ilgi alanına girmektedir.

Firmalar