Alt Sistemler Komitesi

Yapılanma

Sistemlerde ve platformlarda kullanılan alt sitemlerin ve komponentlerin yerli ve milli olarak geliştirilebilmesi ve üretilebilmesi için;

  • Tasarımı ve üretimi için yetenek geliştirme,
  • Firmaların mevcut yeteneklerini organize ederek üretim grupları, konsorsiyumlar oluşturma,
  • Gayretleri yönlendirme, düzenleme, uygulama ve değerlendirme yapmak,
  • Mekânsal, zamansal, mantıksal ilişkileri sebep sonuç analizi çerçevesinde analiz ederek üretime geçirilmesi için çalışmalar yapmak

Üretilmesi istenen alt sistemlerin ana konuları ise;

  • Tasarımı tamamlanmış, seri üretime geçilmiş sistem ve platformların ithal edilen alt sistemleri,
  • Envanterde kullanımda olan yabancı menşeili sistem ve platformların bakımı esnasında ihtiyaç duyulan alt sistem ve komponentler
  • Yeni tasarlanan sistem ve platformlar olacak ve bu suretle SAHA üyelerine talep üretilecektir.

Kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan alt sistem olarak tanımlayabileceğimiz her türlü imalat komitenin ilgi alanına girmektedir.

Firmalar