SAVUNMA SANAYİ ENVANTER OLUŞUMU

SAHA İstanbul bölgesinde savunma sanayii, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren ya da çalışma potansiyeli olan firmaların yeteneklerinin detaylı tespitini yapma, ve teknolojik yetkinlik düzeylerini tespit etmek suretiyle tedarikçi veritabanına kaydederek savunma envanteri oluşturulacaktır.

Savunma sanayiinin en sağlıklı envanteri Eydep ile oluşacak.

firmalarımızın yeteneklerinin kısıtlı kimse ya da kurumlar tarafından bilinir olmaktan çıkıp, ülke genelinde ve yurt dışında ihtiyaç duyan her kurum ana yüklenici firma, firma ve STK’ya servis edilebilir hale gelecektir.

SAHA İstanbul bölgesinde savunma sanayii, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren ya da çalışma potansiyeli olan firmaların yeteneklerinin detaylı tespitini yapma, ve teknolojik yetkinlik düzeylerini tespit etmek suretiyle tedarikçi veritabanına kaydederek savunma envanteri oluşturulacaktır.

SAHA İstanbul tarafından proje kapsamında istihdam edilip SSM tarafından eğitilip sertifikalandırılan denetçi mühendisler vasıtasıyla firmaların yetkinlik düzeyinin belirlendiği ve tespit edilen bilgilerin müşterek bir veritabanına kaydedildiği, SSM projelerinin tasarım, geliştirme üretim süreçlerinde yer alacak firmaların bu veri tabanı kullanılarak tespit edildiği bir bilişim altyapısı kurulmaktadır. Firmalarımızın hem SAHA içerisinde hem de SSM nezdinde çok daha yakından tanınacağı ve doğru firmaların doğru projelerde yer alabileceği anlamına gelen bu çalışmada firmalarımızın yeteneklerinin kısıtlı kimse ya da kurumlar tarafından bilinir olmaktan çıkıp, ülke genelinde ve yurt dışında ihtiyaç duyan her kurum ana yüklenici firma, firma ve STK’ya servis edilebilir hale gelecektir.

Aynı zamanda, SSM tarafından yapılan çalışma tamamlandığında milli kritik bir malzemeyi üretme potansiyeli olan ve fakat yetkinlik düzeyi ihtiyacın altında kalan firmaların devlet desteği ile istenilen seviyeye çıkartılması mümkün olacaktır.