BİLİŞİM ALT YAPISI

SAHA İstanbul üyelerine ait verilerin sağlıklı bir bilişim ortamında tutulabilmesi, etkin bir iletişim ortamı sağlanması için CRM yazılımı üretilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Daha profosyonel bir bilişim altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz.

SAHA İstanbul üyelerine ait verilerin sağlıklı bir bilişim ortamında tutulabilmesi, etkin bir iletişim ortamı sağlanması için CRM yazılımı üretilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Ağustos 2017 Ayının sonunda tamamlanması beklenen yazılım kullanıma alındığında hem yönetsel yetkinliği hem de üyeleri ile iletişimi daha kurumsal bir yapıya kavuşacaktır.

SAHA İstanbul üyelerinin ürün ve yeteneklerine ilişkin verilerinin kapsamlı ve kategorize edilebilir bir yapıda oluşturulması ve filtre edilebilir verilerin yükleneceği database oluşturmak ve bunu SAHA’nın hedefleri doğrultusunda servis etmek suretiyle firmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra kurumsal hafızanın oluşması, planlama, izleme, ölçme raporlama gibi etkili bir yönetimin sahip olması gerekli enstrümanlar için bilişim altyapısından ve teknolojiden istifadeyi sağlayacaktır. Açık mimari yapıda olacak yazılıma ihtiyaç halinde yeni modüller eklenebilecek ve SSM tarafından geliştirilen EYDEP yazılımına entegre bir yapıda olacaktır.