NATO’ya silahı biz verelim

SAHA İstanbul, savunma ve uzay sanayiini sıçratmak için 57 konuda öneri hazırladı. Listede, bürokrasinin milli ve yerli performansının ölçülmesi, ticari ve askeri ataşelerin harekete geçirilerek NATO ülkeleri başta olmak üzere ticari işbirliklerinin artırılması gibi maddeler yer aldı.

Saha İstanbul tarafından Kompozit, Teknik Tekstil, Kimya, Metal ve Makine, Elektromekanik, Simülasyon gibi teknik komitelerinin hazırladığı 57 maddelik öneri listesi hükümetle paylaşıldı

Bayraktar, Tümosan gibi 268 milli ve yerli firmayı bünyesinde bulunduran savunma ve uzay sanayi kümesi SAHA İstanbul (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) savunma ve uzay sanayiini daha da geliştirecek 57 konuda öneri listesi hazırladı. Listede milli ve yerli üretimle muhatap olan bürokratların performansının ölçülmesi, askeri ve ticari ataşelerin harekete geçirilmesi, sivil hava trafiği düzenlemelerinin İHA’lara uygun hale getirilmesi ve teşviklerin devletin öncelikleri ve ihtiyaçlara uygun firmalara verilmesi de yeralıyor.

YERLİYİ TEŞVİK EDELİM

Listede bürokrasinin milli ve yerli ürünler konusunda duyarlılığının, bilincinin ve kapasitesinin arttırılması önemli önceliklerden biri olarak yeraldı. Türkiye’de üretilecek olan milli ve yerli ürünlerin yurt dışı pazarlardan daha fazla pay alabilmesi için güncel ve kullanılabilir bir mekanizma kurulması gerektiğine işaret edilirken NATO ülkeleri başta olmak üzere müttefik ülkelerin silah tedariğinin Türkiye’den sağlanması önerisi getirildi. Yurt dışı pazarlarla temas kurup, geliştirecek ve sürekliliğini sağlayacak mekanizma kurulması gerektiği ifade edilen önerilerde Ticaret Ataşeleri ve Askeri ataşeler bu maksatla görevlendirilmelisi gerektiğine işaret edildi. SAHA İstanbul, Türkiye’de üretilen havacılık sanayii ürünlerinin yurtdışından alınmasının da kısıtlanmasının da yerli sanayiyi olumlu etkileyeceği öngörüsünde bulunuyor. Bu teklifin uygulanabilmesi için ise yurt içi pazarında faaliyet gösteren şirketlerin yerli ürünü kullanmaya teşvik edilmesi gerektiği öneriliyor. Bu konu ile ilgili kanuni düzenlemelerin de yapılmasıyla yerli savunma sanayii Pazar kapasitesinin de artacağı öngörüsünde bulunuluyor. Önerilerde insan kaynağı konusunda eğitim müfredatın yeniden ele alınması ve doğrudan üretim sahasında uygulamalı eğitimle teknisyen yetiştirilmesi istendi.