MİLLİLEŞME HAMLESİ MARMARA

Türkiye’nin millileşme hamlesinin Marmara ayağını inşa eden SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği), savunma sanayine yönelik üretimlere verilen desteklerin ve uygulanan sertifikasyonların anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Şu anda Afrin’de, Doğu’da, Güneydoğu’da, Türkiye il sınırında veya Türkiye sınır ötesinde, Türk devletinin varlığı için mücadele veren milli kahramanlarımız ne ise sanayicimiz de bizim için odur

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal “Şu anda Afrin’de, Doğu’da, Güneydoğu’da, Türkiye il sınırında veya Türkiye sınır ötesinde, Türk devletinin varlığı için mücadele veren milli kahramanlarımız ne ise sanayicimiz de bizim için odur” dedi.

Türkiye’nin millileşme hamlesinin Marmara ayağını inşa eden SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği), savunma sanayine yönelik üretimlere verilen desteklerin ve uygulanan sertifikasyonların anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. 153 firma temsilcisinin katıldığı toplantıda, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bülent Şener, SAHA İstanbul’un 260 üyesi ile bu sektörde Türkiye’nin en büyük kümelenmesi olduğuna dikkat çekti. SAHA üyelerine seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal “Şu anda Afrin’de, Doğu’da, Güneydoğu’da, Türkiye il sınırında veya Türkiye sınır ötesinde, Türk devletinin varlığı için mücadele veren milli kahramanlarımız ne ise sanayicimiz de bizim için odur” dedi

Toplantı Ana Başlıkları

AR-GE, YATIRIM VE TALEP DESTEĞİ

Toplantıda konuşan SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bülent Şener, kara, hava ve deniz platformlarına yedek parça alt sistem ve sistem üretecek firmalar geliştirmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve sivil havacılığın dışa bağımlılığını ortadan kaldırmaya gayret sarf ettiklerini söyledi. Ancak savunma sistemlerine özgün ürünler geliştirebilmek için çoğunlukla firmaların altyapılarının yeterli olmadığını ve ilave yatırımlar yapmaları gerektiğini anlatan Şener, “Teknolojik altyapı ve bilgi birikimi itibari ile yeterli olsa bile KOBİ düzeyinde olan finans gücü zayıf firmaların savunma sanayinde ve sivil havacılıkta özgün ürün geliştirebilmeleri için mutlaka desteklenmeleri gerekmektedir. Bu desteğin iki türlü olması, sonuca ulaşmada etkili olacaktır. Birisi Ar-Ge ve yatırım desteği diğeri ise talep desteğidir. Talep desteği de diğer destekler kadar, belki daha da önemlidir” dedi.

MİLLİLEŞME HAMLESİNE KOSGEB DESTEĞİ

Toplantıda sunum yapan, Doğu Marmara Abigem, İş Geliştirme Uzmanı Aydolu Elif Yıldırım ise “KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” ve “Stratejik Ürün Destek Programı” hakkında bilgiler verdi. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı’nda mikro işletmelere yüzde 70, orta ve küçük işletmelere yüzde 60 geri ödemesiz destek verildiğini anlatan Yıldırım, proje süresince firmalara, makine-teçhizat ve  yazılım giderleri, personel, eğitim ve danışmanlık, kira ve işletme giderleri desteği sağlandığını ifade etti. Yıldırım, Stratejik Ürün Desteği Programı’nda ise Sanayide Teknolojik Dönüşüm Politikası çerçevesinde ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretim” desteklendiğini kaydetti.

YENİLİKÇİ,  YERLİ VE YEŞİL ÜRÜNLER

SAHA üyelerine hitap eden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal da sanayicilerin, savunma sanayinde kullanılabilen katma değeri yüksek ürünler de üretmesi gerektiğini söyledi. “Sizin üreteceğiniz ürünler yenilikçi,  yerli ve yeşil olmalı” diyen Ünal,  ithalat ve ihracat rakamları arasındaki makasa dikkat çekti.

Ünal “Biz bir malı alıp teknoloji ve yazılımla katkı sağlayıp çok yüksek bir katma değerle satsak, ithalat ve ihracat rakamları birbirine yakın olur.  İthalatta en yüksek oranlara sahip ürünlere bakıp bunlara yönelsek teşvikler burada kendiliğinden ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

MİLLİ KAHRAMAN BENZETMESİ

Stratejik Ürün Destekleme Programı’nın ithalatla ihracat rakamları arasındaki makası açan ürünlerin yerli ve milli olmasına yönelik teşvikler olduğunu söyleyen Ünal şöyle devam etti:

“Sizlerin bu heyecanından bizlerin de heyecan duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Sanayicilerimizin emrindeyiz. Şu anda Afrin’de, Doğu’da Güneydoğu’da Türkiye il  sınırında veya Türkiye sınır ötesinde, Türk devletinin varlığı için mücadele veren milli kahramanlarımız ne ise sanayimiz de bizim için odur. Eğer buradan üretimimizi ve ürünümüzü kendi başımıza yetebilir hale getirebiliyorsak, istikbalimiz için mücadele veriyoruz demektir. Ben inanıyorum ki; İstanbul’daki sanayicimiz çok güzel ürünler çıkaracak.”

2 UR-GE PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise SAHA üyesi firmaların, havacılık endüstrisi için kalite ve risk yönetimi uluslararası standardı olan AS9100 alabilmeleri için 2 Ur-Ge projesi yürüttüklerini ifade etti. Firmaların AS9100 sertifikasyon süreçlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin içine dahil olduğunu söyleyen Keleş, şunları kaydetti:

“AS9100, firmaların üretimlerini dünya standartlarına çıkaracak bir kalifikasyon düzeyi ama AS9100’ü olan firmamız maalesef çok az. Uluslararası arenaya çıktığımız zaman arkamıza alabileceğimiz firma sayısı çok az. Bunu arttırmak zorundayız. Bunu sadece herhangi bir ürün üretmek için değil, firmaların nesiller boyu devam edebilmesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması için de bir sebep aslında.  Ekonomi Bakanlığı Ur-Ge projelerinde yüzde 75 katkı sağlıyor. Bundan istifade etmenizi öneriyorum.”