Kümemizdeki Firmalar,Milli Projelerde 6,7 Milyar Dolarlık Ciro Elde Etti.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami KELEŞ

Kümemizdeki firmalar, milli projelerle 6.7 milyar dolarlık iro elde etti İUİAMİ KELEŞ SAHA İstanbul Savunma, Havacrtık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyeleri arasında ilk insansız hava aracını (İHA) üreten Baykar, türbin motor çalışan Kale Grubu, uluslararası havayolu şirketlerine ait yüzlerce uçağın bakımını yapan THY Teknik, ASELSAN, TAJ, ROKETSAN, HAVELSAN gibi vakıf şirketlerinin bulunduğu SAHA İstanbul’un bugün itibarıyla 364 üyesi bulunuyor. Türkiye’nin kendi uçağını gemisini, süah ve sistemlerini üretebüen, teknolojik altyapısı üe dünyayla yarışan küresel bir güç olması için kurulan SAHA İstanbul, yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalarına devam ediyor. Ana yüklenici firmalar Ue alt yüklenici firmalar arasında köprü görevi görüyor. SAHA İstanbul için 2018 yılı oldukça verimli geçti. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren ana yüklenici firmalar ile alt yüklenici firmaları bir araya getirdiğimiz pek çok organizasyon, tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. 365 günde 314 faaliyet ve etkinlik gerçekleştirdik. SAHA İstanbul firmalarının savunma ve havacılık projelerine dahil olmalarının yolunu açan fırsatlar yarattık. Firmalarımızın yalnızca savunma sanayiinde milli projelerdeki cirosu 6.7 müyar dolar, ihracat rakamları ilk kez 2.1 müyar dolar oldu. 2018 yılı Eylül ayında Savunma Havacılık ve Uzay Endüstrisi Fuarı, SAHA EXPO’nun Ukini gerçekleştirdik. SAHAEXPO ilk kez düzenleniyor olmasına rağmen, hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki sektör mensuplarının yoğun Ugi gösterdiği, önemli uluslararası anlaşmaların imzalandığı bir fuar oldu. Bu yıl. üye firma sayımızı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz SAHA İstanbul, bugün itibarıyla 364 üyesi üe Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi. Bu yü sonunda üye firma sayımızı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yü SAHA İstanbul, Avrupa Havacüık Kümeleri Birliği’ne kabul edildi. İlerleyen aşamada AB’ye karşı Türkiye’nin havacüık endüstrisi temsilcisi olacak. Yürüttüğümüz Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçüiğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projelerimiz var. Bu yıl içinde yeni bir Ur-Ge projesini daha başlatmak istiyoruz. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında firmaları denetlemeye devam ediyoruz. Şu anda 11 firmanın denetlenmesi tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla bu rakamı 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’de savunma sanayiinin ana yüklenici firmaları olan vakıf şirketlerinin hepsi SAHA İstanbul üyesi. Buyılsonundaortaya çıkacak SAHA İstanbul’un performans rakamları aynı zamanda yaklaşık olarak Türkiye’nin savunma sanayi performans rakamlarını da yansıtıyor olacak. SAHA İstanbul’un kuruluşunun temel amaçlarından biri savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde ana yüklenici firmalarla, alt sistemleri üreten tedarikçi firmalar arasında köprü kurmak ve işbirliği fırsatları yaratmaktır. SAHA İstanbul aynı zamanda alt sistem ve sistem üretici firma ya da konsorsiyum sayısını artırarak, dünyaya sistem pazarlama konseptine yönelmiştir. Bu yıl yurtdışındaki tanıtım ve işbirliği çalışmalarına ağırlık vererek platform üreticisi firmaların çözüm ortakları olma gayretleri üe pazarı genişletmeye çalışıyoruz. Hedef bölgelerde çalışmalarımız sürüyor Malezya, Singapur, Endonezya gibi Güney Doğu Asya ülkeleri, D-8 ülkeleri Fransa ve Almanya, Afrika ve ABD bizim hedef bölgelerimiz. Özellikle D-8 ülkeleri ile sertifikasyon konusunda müşterek yapmaya çalıştığımız projelerimiz var. Airbus üretiminin yapıldığı Fransa Toulouse ve Boeing üretiminin yapıldığı ABD’deki Seattle bizim için önemli I endüstri merkezleri. Savunma ve havacüık sanayine bir şeyler üreten firmalar da ana yüklenici firmaların ol- . duğu bu şehirlerin etrafında kümelenmiş durumda. SAHA İstanbul’un faaliyet gösterdiği alanlar ileri teknolojinin kullanüdığı, geliştirüdiği ArGe çalışmalarının hayati önem taşıdığı sektörler. Bu nedenle teknolojideki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, üye firmalarımızın bu teknolojileri entegre etmelerinde ihtiyaç duyarlarsa etkin rol oynuyoruz. Ar-Ge çalışmalarını destekliyor, zaman zaman sektördeki ihtiyaçlar konusunda firmalara rehberlik yapıyoruz. Burada milli kritik ürünlerin ülke içerisinde üretilebilir hale getirilmesi için teknoloji kazanımı konusunda yönlendirme ve destekler sunuyoruz. SAHA İstanbul’un kuruluşunun temelinde de savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde yerlilik oranlarının artırüması yer alıyor. Her geçen yü bu alanlardaki yerlüik oranları artıyor. Türkiye olarak şu anda savunma sanayiinde yüzde 65’lik yerlüik oranına ulaştık. Hedefimiz ise yüzde 100 yerlüik oranına ulaşmak. Bu hedef Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip. Yerli üretimin desteklenmesi, talep edümesi ve teşvik edilmesi gerekiyor.

29,04,2019 Kaynak Dünya gazatesi

Kümemizdeki Firmalar,Milli Projelerde 6,7 Milyar Dolarlık Ciro Elde Etti.