FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İletişim

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve paydaş memnuniyeti konularında ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını gözeten, sürekli iyileştirme ve gözden geçirme anlayışına bağlı sürdürülebilir bir kalite politikasını esas alır. Kalite sistemimizin ana hedefleri

1. Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda

  • Eğitim-Öğretim
  • İnsan Kaynakları
  • Doğal ve Sosyal Çevre
  • Araştırma-Geliştirme
  • İç ve dış paydaş memnuniyeti konularında analiz ve ölçümlere bağlı olarak, kalite standartları çerçevesinde sürdürülebilir gelişim ve iyileştirmeler yapmak;

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, insan ve toplum odaklı yeni yaklaşım ve uygulamaların takip edilerek, ilgili süreçlere aktarılmasını ve izlenmesini güvence altına almak olarak belirlenmiştir.

Sektörü

 3D Metal Yazıcı/  Boya ve Kaplama/  Hammadde, Malzeme/  Hava Platformları Üreticileri/  Havacılık/  Isıl İşlem ile Metal Şekillendirme/  Kompozit/  Mühendislik/  Savunma Teçhizatları/  Test/  Uzay Platformları Üreticileri/ Araç Üstü Ekipmanları Üretimi/ Deniz Platformları Üreticileri/ İnsansız Hava Aracları (İHA - SİHA)/ Kara Platformları Üreticileri