Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi İle Bütünleşmesi Çalıştayı

SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak “Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştaya, SAHA İstanbul yöneticileri, üye firmaların temsilcileri, MEB görevlileri ve eğitimciler katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Savunma, Uzay ve Havacılık sektörü için mesleki ve teknik eğitimde tüm Türkiye’de model olacak bir çalışma içerisindeyiz. İnsan kaynağımızın günümüz teknolojik altyapılarına uygun kalifiye düzeyde eğitim alması; ülke olarak hedeflerimize ulaşmamız açısından kritik öneme sahip”  dedi.

Sanayicilerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin katıldığı çalıştay sonrasında sunulan  öneriler dikkate alınarak hazırlanacak sonuç raporu Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak.  Eğitim uygulamalara ilişkin öneriler İstanbul’daki seçilmiş pilot okullarda  başlatılacak. Daha sonrasında da yaygınlaştırılacak. SAHA İstanbul Genel Sekreteri  İlhami Keleş, “Sunulan öneriler sonunda hazırlanacak rapor ile eğitim alanında kanun ve mevzuat değişikliğine ihtiyaç olursa SAHA İstanbul olarak bunun da takipçisi olacağız” dedi.

Hızla büyüyen Türk savunma ve havacılık sektörünü daha yakından tanımak ve Türkiye’de beraber çalışabilecekleri paydaşlar ile tanışmak üzere Türkiye’ye gelen Amerikalı iş adamları, aralarından SAHA İstanbul üyeleriyle yaptıkları ikili görüşmelerde birlikte işbirliği yapabilecekleri alanları ve müşterek üretebilecekleri ürünleri konuştular.