BERKİN SAVUNMA SANAYİ MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İletişim

BERKİN SAVUNMA SANAYİ MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BERKİN Savunma Mühendislik temel ilkelerine bağlı kalmak sureti ile yenilikçi anlayışını vizyonuna yansıtan bir kuruluş olarak ‘’sürekli gelişme’’ temel yaklaşımını benimsemiştir. Güçlü bir başlangıca dayalı sürekli iyileştirmeyi temel alan politikamız kapsamında;

• Faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatı takip etmeyi, gerekli resmi izinleri almayı ve uymayı,

•  Kurulan Kalite Yönetim Sistemi’ nin uygulanması ve çalışanların sisteme katılım sağlaması için gerekli eğitim ve altyapıyı hazırlamayı,

•  Süreçlerin tüm aşamalarında risk yönetimi yapmayı, iç ve dış riskleri fırsata çevirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

•  Proje yaşam döngüsü boyunca konfigürasyon yönetimini yapmayı,

•  Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,

•  Ürün ve hizmetlerimizde her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,

•  Sürekli gelişim için tüm paydaşlardan geri besleme yapabilecek bir sistem kurmayı ve izlemeyi,

•  Yenilikçi ve rekabetçi olmak için Kalite Yönetim Sistemi’ ni sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,

•  Tarafsızlığı temel ilke kabul etmeyi,

•  Çalışan motivasyonunu ön planda tutarak, teknik, teknolojik ve kişisel gelişim eğitimleri ile kariyer planlarını desteklemeyi ve performans takibi yapmayı,

•  Çalışma ortamını konforlu, etkin ve son teknoloji araç ve gereçler ile donatarak tüm faaliyet alanlarına katkı sağlamayı,

•  Kalite Yönetim Sistemi’ nin sürekli iyileştirilmesini,

Ürün Grupları

•Navigasyon Sistemleri
•Fiber Optik Cayro Pusula
•Laser Parçaları
•Gözleme Sistemleri
•Akustik Caydırma Sistemleri
•Raylı Sistemler Haberleşme Altyapısı

Sektörü

 Haberleşme ve Anten Sistemleri/  PCB Tasarım / Baskı/  Sensörler/  Yazılım Geliştirme/ Uncategorized