Avantajlar

SAHA İstanbul’da olmanın başlıca avantajlarına buradan ulaşabilirsiniz.

SAHA İSTANBUL’DA OLMANIN AVANTAJLARI

Üretim Organizasyonu

Teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda bizatihi üreten olmak için firmalarımızı organize etmek. Bu sayede bağımsız hareket edip güvende olmamızı sağlamak.

Milli Ekonomiye Fayda

Firmalarımızın savunma sanayi projeleri içinde yer almalarını sağlamak sureti ile güçlü teknolojik alt yapı oluşumuna katkı yapıp, kendi milli üreterek Silahlı Kuvvetlerimize güç katmak, milli ekonomiyi güçlendirmek..

Üretim Üretim Yeteneği

Mevcut üretim yeteneklerinin gerçekçi tespitini yapmak ve bu yeteneklerden hareketle doğru savunma sanayii politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Nitelikli İnsan Gücü

Mevcut yeteneklerin yanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak.

Etkili Üretim

Otoritenin ihtiyaç tanımlamalarında, savunma sanayi ile ilgili firmaların en etkili şekilde üretime katılmasına yardımcı olmak.

Gelişme Takibi

TSK’nın ve Sivil Havacılığın projelerini takip ederek firmaların bu projelerin ihtiyaç ve isteklerinden haberdar olmasını sağlamak.

Yönlendirme

Entegratör firmalara, bir projenin üretimi için gerekli olan tüm ana ve ara malzemeleri üreten firmaları bünyesinde bulundurması dolayısıyla bunlara öncülük edip yönlendirmek

SAHA Köprü Görevi

Siyasiler ile sanayiciler arasında köprü görevi görmek, sanayicinin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler, mevzuat gibi yasal isteklerde aracılık etmek.

Buluşturma

Ana yüklenici firmaları, ihtiyaç duyduğu ürünler için gerekli standartları sağlamış, kalifiye firmalarla bir araya getirmek.

Hazır Tedarik

Oluşturulacak paket üretimle, güçleri bir araya getirerek yurt dışı piyasalarda ihtiyaç sahiplerine hazır tedarik imkânı sağlamak

Devlet İmkanları

Küme olarak başvurulabilen Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projeleri ile Küme firmaları gruplar halinde dış pazarlarda %75 devlet hibe destekleri ile kendilerini tanıtma ve pazar bulma fırsatını yakalayabilmek, bu konuda devletin diplomatik yapılanmasından istifade etmek.

Bilimsel Destek

Üniversiteler ile sanayii kuruluşları arasında köprü görevi görerek, projelere bilimsel desteğin sağlanmasına ve sanayinin nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak.

Komite Oluşumu

Teknik alt komiteler oluşturarak yurt içinde ve dışında sektörü yakından izleme, sorunlarına müdahale ve olası fırsatlar karşısında proaktif pozisyonlanma imkanı sunmak.

Sertifika

Savunma ve havacılık sektörünün kalifikasyon ve sertifika ihtiyacının küme gücü ve Ur-Ge yeteneği ile karşılanmasını sağlamak.

Çözümleme

Firmalar ile kamu personeli ve ana yükleniciler arasındaki olası sorunların çözümünde tarafsız davranarak yapısıyla katkı sağlamak.

Eğitime Katkı

Firmaların ihtiyaç duyduğu teknik personelin eğitimine ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak.

Öncülük

Yerli ve milli savunma sanayii gelişimine öncülük ederek, ülkemizin dünya üzerinde hak ettiği yere gelmesi için çalışmak suretiyle üyelerimize hizmet etmek.